Innovation
Profile

East Netherlands

19/04/2019

Europese pilot ondersteunt innovatieve startups in Oost-Nederland


Ruim 2 miljard euro wordt uitgetrokken voor de Europese Innovatieraad (European Innovation Council) pilot in 2019-2020. Hiermee bouwt de Europese Commissie voort op het SME instrument in het Horizon2020 programma, dat in 2017 van start ging. MKB’ers uit Oost-Nederland  maken hier succesvol gebruik van. Er komen nieuws calls voor het innovatief bedrijfsleven, onder andere voor toekomstige technologieën en opties voor gemengde financiering. Th!nk East Netherlands ondersteunt bedrijven om hiervan gebruik te maken.

 

Profiteren van de European Innovation Council Pilot
Het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie stimuleert sinds 2017 innovatie binnen het innovatief bedrijfsleven met 4 oproepen voor projecten (calls) per jaar in de European Innovation Council (EIC) pilot. Met dit SME instrument zoekt de Europese Commissie startups en mkb’ers die met disruptieve ideeën voor nieuwe producten, diensten of processen klaar zijn om de Europese markt te veroveren. De bedrijven krijgen 70% financiering, variërend van € 500.000 tot € 2,5 miljoen, voor het uitvoeren van hun Europese businessplan met een looptijd van 12-24 maanden.

Veel bedrijven profiteerden al van de pilot, die de Commissie nu vervolgt. In 2019-2020 wordt ruim 2 miljard euro beschikbaar gesteld om projecten in verschillende onderdelen van de innovatieketen te ondersteunen in de Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot. Het programma wordt uitgebreid met gerichte calls voor “pathfinder” projecten op het gebied van nieuwe technologieën. Voor projecten in de “accelerator” fase wordt gemengde financiering mogelijk gemaakt door het combineren van eigen vermogen-instrumenten en beurzen.

Het doel van de pilot is ervoor te zorgen dat wetenschappelijke innovaties in Europa sneller leiden tot marktvalorisatie en bedrijven sneller laat groeien. Om zo de wereldwijde concurrentie, die in toenemende mate in het teken staat van nieuwe technologieën, het hoofd te kunnen bieden. De Europese Innovatieraad zit nu nog in de proeffase en wordt volledig operationeel van 2021. Dan start het nieuwe Europese programma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe, de opvolger van het huidige Horizon2020 programma. In een periode van 7 jaar wordt dan 10 miljard euro vrijgemaakt voor de EIC.

 

Succes voor twee bedrijven uit Oost-Nederland
In 2019 is als resultaat van de eerste call van het SME instrument al € 9,2 miljoen toegekend aan 4 Nederlandse innovatieve bedrijven, waarvan twee uit Oost-Nederland. Solmates en 4Silence krijgen financiering voor hun innovaties. Solmates maakt het technologisch mogelijk om goedkoop ultrasnelle chips te maken voor mobiele datacommunicatie (5G). 4Silence ontwikkelde een innovatief concept gebaseerd op het afbuigen van geluid voor het verminderen van verkeerslawaai.

 

Th!nk East Netherlands
Innovatieve startups en MKB’ers in Oost-Nederland, zoals deze twee bedrijven, kunnen veel profijt  hebben van de Europese Innovatieraad pilot. Om bedrijven te helpen voor deze aantrekkelijke subsidies in aanmerking te komen, is er Th!nk East Netherlands. In Oost-Nederland werken 24 partners in een regionaal consortium samen aan het Th!nk East Netherlands programma. Provincies, regio’s, kennisinstellingen, intermediairs en georganiseerd bedrijfsleven bundelen de krachten om de regio op Europese podia te positioneren. Zij werken samen aan nieuwe Europese initiatieven onder de twee vlaggenschepen van het programma: Concepts for a healthy life en Smart & sustainable industries.


De eerste calls onder de enhanced pilot staan nu open. Wilt u meer informatie, neem dat contact op via info@thinkeast.nl. We helpen u graag verder.

 

UPCOMING EVENTS


Science meets regions final event

 Agnieszka Wieczorek Jetha  27/09/2023 – 09:30 Working


Synergy Days 2023

Register: Synergy Days 2023