Innovation
Profile

East Netherlands

Kiemt


Kiemt versnelt de energietransitie, de transitie naar de circulaire economie en bevordert het innovatieve ondernemersklimaat. Zo dragen wij bij aan een duurzame woon- en leefomgeving. Wij faciliteren, ondersteunen en adviseren ons netwerk van ondernemingen, overheid, onderwijs- en onderzoeks­instellingen bij complexe vraagstukken. Door het delen van onze ervaringen, bevindingen en oplossingen stimuleren we de beweging en vooruitgang.

Website: https://www.kiemt.nl/

UPCOMING EVENTS


SAPHIRe online interactive workshop “Personalised healthcare”

The SAPHIRe consortium warmly invites you to


EU GREEN WEEK 2021: ZERO POLLUTION

The European Commission has