Innovation
Profile

East Netherlands

Regio Arnhem Nijmegen


De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit.

Website: https://www.regioan.nl/

UPCOMING EVENTS


SAPHIRe online interactive workshop “Personalised healthcare”

The SAPHIRe consortium warmly invites you to


EU GREEN WEEK 2021: ZERO POLLUTION

The European Commission has