Innovation
Profile

East Netherlands
Region

23/05/2019

Oproep voor leden Mission Boards Horizon Europe


Het huidige Europese innovatie programma Horizon 2020 wordt per 2021 opgevolgd door Horizon Europe. In dit nieuwe programma wordt gewerkt met missie-gedreven onderzoek en innovatie, met als doel oplossingen te vinden voor mondiale uitdagingen. Er worden missies voorbereid op onder andere klimaatverandering, kanker en smart cities. Voor het verder vormgeven van het programma worden per missie zogeheten mission boards gevormd. De Europese Commissie zoekt hiervoor experts. Welke experts uit Oost-Nederland reageren?

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Per mission board zullen 15 experts voor anderhalf jaar benoemd worden. De deadline om te reageren is 11 juni. Dit kan via de call voor applications. De Commissie is op zoek naar een goede balans van verschillende experts. De mission boards zullen niet alleen uit academici bestaan; ook stakeholders uit het bedrijfsleven, beleidsmakers, publieke figuren en stakeholders van maatschappelijke organisaties worden opgeroepen te reageren.

De mission boards zullen ongeveer 15 tot 20 dagen per jaar bij elkaar komen. Zij zullen de Commissie in de eerste fase ondersteunen door het identificeren van mogelijke missies en het opzetten van doelen voor de geïdentificeerde missies. In de tweede fase zullen de experts adviseren over de activiteiten die nodig zijn om het doel van de missies ook daadwerkelijk te halen. Overige informatie is hier online beschikbaar.

Het gaat nu om de volgende mission boards:
– mission board for adaptation to climate change including societal transformation
– mission board for cancer
– mission board for healthy oceans, seas, coastal and inland waters
– mission board for climate-neatral and smart cities
– mission board for soil health and food

Eerder zocht de Europese Commissie leden voor de Europese Innovatieraad (European Innovation Council, EIC). Vanuit Oost-Nederland hebben we actief gezocht naar kandidaten en is ondersteund in de kandidaatstelling. Dit doen we ook voor de mission boards. De EIC is belangrijk, omdat het adviseert over het programma binnen Horizon 2020 en Horizon Europe dat de meest innovatieve MKB-ers, startups en scale ups financiert bij de ontwikkeling en valorisatie van producten en diensten. Dit zogeheten SME instrument wordt doorontwikkeld naar de programma’s Pathfinder en Accelerator.

INVITATION SIDE EVENT


Energy storage & management solutions

Wednesday 9 th October, 9.00-13.30


UPCOMING EVENTS


Medical Devices Meetings Twente

Medical Devices Meetings Twente East-Netherlands is a