Innovation
Profile

East Netherlands
Region

Regio Arnhem Nijmegen


De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit.

Website: https://www.regioan.nl/

INVITATION SIDE EVENT


Energy storage & management solutions

Wednesday 9 th October, 9.00-13.30


UPCOMING EVENTS


Medical Devices Meetings Twente

Medical Devices Meetings Twente East-Netherlands is a