Innovation
Profile

East Netherlands

DNL-HIT – EU project


Smart Industry – Open project voor digitalisering en robotisering van Surface Technology

Het eerste Nederlands-Duitse Fieldlab initiatief, project HIT is van start gegaan. Het project, mede ontwikkeld door Oost NL, omvat een gezamenlijke investering van 11 miljoen euro door 15 partners in de product en procesontwikkeling van Surface Technology producten. Dit is één van de grootste INTERREG 5a projecten, mogelijk gemaakt door de betrokken regio’s Noordrijn-Westfalen, Overijssel, Gelderland, Limburg en het ministerie van EZ. Kern van het project is de digitalisering van het ontwikkelproces van mkb-ondernemers door middel van een shared facility robot systeem. De uitvoering van het project loopt volgens deelname van de partners in vier grote branchepilots: Coatings, Adhesives, 3D print surfaces en UV uitharding.

Open Innovatie Projecten
Het project bevat een open gedeelte waarin nieuwe MKB bedrijven kunnen toetreden volgens een trechtermodel. Het project staat open voor partijen die nieuwe HTF processen en surface tech producten willen ontwikkelen. Het werkpakket wordt gecoordineerd door Hochschule Niederrhein samen met het Nederlandse open innovatie centrum voor kunststoftechnologie Polymer Science Park. DSM en Bosch delen inhoudelijke kennis met de MKB partners. Het open gedeelte wordt actief medio 2018, de subsidie voorwaarden zullen dan ook bekend worden gemaakt.

Informatiebijeenkomsten
Polymer Science Park en Hochschule Niederrhein organiseren samen vier bijeenkomsten om ondernemers te informeren over de mogelijkheden. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan het veranderproces dat nodig is om de High Throughput Technoloy te adopteren. Hierbij valt te denken aan de gevolgen van Big Data en IoT en Security. Via een aanvraag proces kunnen partijen zich aanmelden voor de volgende fase.

Verdieping
In deze fase wordt voor de geselecteerde partner een basis gelegd voor de benodigde kennis van partners. Aandacht wordt besteed aan Design Of Experiments en praktische kennis. De verschillende partners ontmoeten elkaar en er worden ideeën en ervaringen uitgewisseld. Tenslotte worden er innovatieworkshops georganiseerd in onder meer Maastricht, Zwolle en Krefeld om de verschillende ideeën naar concept uit te werken.

Uitvoering van projecten
De concepten worden uitgewerkt naar concrete projectplannen rondom de ontwikkeling van Verfsystemen, Lijmen, 3d print oppervlakken en UV uitharding. Daarnaast kunnen projecten gedaan worden rondom machinebouw, electrotechniek en ICT om de High Thoughput Technology te realiseren.

Beoogde resultaten
Naast de stimulering van R&D-projecten, zijn er de volgende beoogde resultaten:
– Aanmoediging van de maakindustrie om te investeren in industrie 4.0 high-troughput processen en surface technologie producten, die leidt tot een investeringsimpuls van minimaal € 11.000.000,-
– Koppeling van Nederlandse en Duitse competenties in innovatie levert marktentree in de Duitse resp. Nederlandse markt
– Het doel is het helpen zekerstellen van 15000 banen (direct en indirect) in de betrokken industriële sector.

Partners
De looptijd is vier jaar en wordt door zes partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd. De partners die in dit project samenwerken zijn: Hochschule Niederrhein (leadpartner), Polymer Science Park, DSM, Bosch, CPH, en de Universiteit van Maastricht. De adviesraad bestaat uit Oost NL, LIOF, BOM, Chemelot en Chill.  DNL-HIT wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en door de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Meer informatie
Robbertjan.kooij@oostnl.nl
06 42 47 49 85

Foto Bosch Packaging Technology

UPCOMING EVENTS