Innovation profile
East Netherlands region

Digital Solutions for Health
Promotion and Disease PreventionSMART AND SUSTAINABLE INDUSTRIES

Oost-Nederland kent een van oudsher krachtige maakindustrie en tal van industriële activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit gecombineerd met ketensamenwerking, maakt dat onze regio excelleert in de ontwikkeling van een echte ‘Smart Industry’. Zo werken bedrijfsleven, overheden, kennisclusters en partners nu al intensief samen aan de uitvoering van de Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland (BOOST). Dit leidt tot innovaties aansluitend op Europese thema’s, zoals ‘circular economy’ en ‘digital society’. Speerpunten

  • Smart Manufacturing and Materials: ontwikkeling en toepassing van slimme productieprocessen en producten op bedrijfsniveau, maar ook op moleculaire en nanoschaal.
  • Smart Food Production: gezond, slim en veilig  voedsel produceren, gebruikmakend van de beschikbare technologische kennis.
  • Biobased Production: duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen voor productie en energievoorziening.

Referenties

Voorbeelden van grensoverstijgende samenwerking met Duitse bedrijven op dit gebied zijn ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) en SPECTORS (Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in Remote Sensing). Binnen het Horizon 2020 ‘HAMLET’ project ontwikkelen Oost-Nederlandse hightech bedrijven energie-efficiënte micro switches om de transitie naar 5G telecommunicatienetwerken mogelijk te maken.

SMART AND SUSTAINABLE INDUSTRIES
CONCEPTS FOR A HEALTHY LIFE

SLIMME PRODUCTIEPROCESSEN:

INDUSTRIAL REALITYHUB
DIGITAL INNOVATION HUBS
EU COMMISSION INVESTS 16 MILLION IN DIH HERO

SMART AND
SUSTAINABLE
INDUSTRIES

Smart Manufacturing and Materials
Smart Food Production
Biobased Production

read more

CONCEPTS
FOR A
HEALTHY LIFE

Health Technology and Delivery Systems
Healthy Brain
Personalised Health and Nutrition

read more

PARTNERS

The Innovation Profile East Netherlands is a collaborative initiative of networking and trade organisations,
institutes of higher learning and research, universities, trade organisations and the two provinces in East Netherlands: