logo
Hero image

Communicatie toolbox

Ben je een van onze regiopartners? Dan kan je gebruik maken van het partnerlogo.

Een regiopartner gebruikt het partnerlogo:

  • Wanneer de partner zich presenteert in Brussel of Den Haag
  • Communiceert over Europese of landelijke (mede)gefinancierde projecten
  • Om de regio Oost-Nederland te positioneren.

Dit om te laten zien dat ze onderdeel zijn van de krachtige innovatieve regio Oost-Nederland.

Boilerplate

Think East Netherlands

Met ruim 30 partners is Think East Netherlands het platform in Oost-Nederland waar we met elkaar werken aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Samen met kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, regionale overheden, clusterorganisaties en brancheverenigingen doen we dat vanuit een gemeenschappelijke innovatieagenda. Onze focus ligt op vijf thema's: Digital Industry & Technology, Smart Energy, Smart Food Production, Prevention & Medtech and Clean Energy. Think East Netherlands ziet samenwerking en innovatie als de sleutel tot een betere toekomst. We nodigen u uit om deel te nemen aan onze missie en samen te werken aan een duurzamere, gezondere wereld. Think East Netherlands en doe met ons mee!

Kijk op www.thinkeast.nl voor meer informatie over onze projecten en initiatieven. Neem contact met ons op via info@thinkeast.nl en volg ons op LinkedIn

 

Boilerplate English

Think East Netherlands

With over 30 partners, Think East Netherlands is the platform in East Netherlands where we work together on innovative solutions for a healthy and sustainable future for everyone. Alongside knowledge institutions, Economic boards, the provinces of Gelderland and Overijssel, regional governments, cluster organizations, and industry associations, we work together based on a common innovation agenda. Our focus is on five themes: Digital Industry & Technology, Smart Energy, Smart Food Production, Prevention & Medtech and Clean Energy. Think East Netherlands sees collaboration and innovation as the key to a better future. We invite you to join our mission and work together towards a more sustainable, healthier world. Think East Netherlands and join us!

More information www.thinkeast.nl


Pay off

Make innovation work

Banner

Wil je een banner lenen? Neem dan contact op met info@thinkeast.nl