logo
Hero image

Battery Days 2023

09

november

10

november

Het Nederlandse batterij ecosysteem bundelt de krachten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling naar de volgende generatie batterijen die minder kritieke grondstoffen zoals nikkel of kobalt bevatten. Uiteindelijk is het doel om een sterke Nederlandse en Europese positie te verwerven. Tijdens de Battery Days op 9 en 10 november laten we voorbeelden van onze samenwerking zien met Duitsland. 

 

9 november 2023 - Enschede
De Battery Day op 9 november vindt plaats bij de UT in Enschede en heeft als thema Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen in de volgende generatie batterijen. Naast Nederlandse sprekers zijn enkele Duitse wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven (onder andere MEET, FFB, University of Münster, en KLIB) aanwezig om deze samenwerking kleur te geven.  

Material Independence and Circular Batteries
Battery Competence Cluster-NL is penvoerder van het ingediende nationaal groeifonds voorstel “Material Independence and Circular Batteries”. Met dit voorstel draagt het cluster bij aan de klimaatdoelen zoals CO2-reductie, zero-emissie vervoer en vermindering van gebruik in schaarse grondstoffen. Het geeft daarnaast deels uitvoering aan de beleidsdoelen vanuit de nationale batterijstrategie, zoals het opleiden van voldoende geschikt personeel voor de batterijsector en het verkennen van de bilaterale samenwerking. (In dit geval zoomen we in op Nederland – Duitsland.) Tijdens de Battery Day op 9 november starten we het voorstel met een symbolisch startschot. 

10 november 2023 - Münster 
Op 10 november is de ochtend georganiseerd waarbij geïnteresseerden uit Nederland op bezoek kunnen bij het MEET Battery Research Center van de University of Münster en de zogenaamde PreFab, de eerste proeffabriek voor de productie van batterijcellen van de Fraunhofer Research Institute for Battery Cell Production (FFB) in Münster. Let op, deelname op 10 november 2023 vindt plaats op basis van loting als de maximale capaciteit van 50 deelnemers wordt overschreden. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke aanmelding ter bevestiging van uw deelname. 

Voor het programma, meer info of om je aan te melden ga naar Battery Days 2023 (batterycompetencecluster.nl).