logo
Hero image

Smart Energy

Onze ambitie 

Oost-Nederland als living lab voor decentrale opwek en opslag van energie- oplossingen voor de energietransitie

Oost-Nederland is het living lab voor decentrale energiesystemen. Het ontwikkelen, integreren, testen en toepassen van energiesystemen zit in het DNA van onze regio. Alle onderdelen van de waardeketen voor decentrale energiesystemen zijn aanwezig. De sleuteltechnologieën die deze waardeketen mogelijk maken, ontwikkelen we hier in Oost-Nederland. Oost-Nederland kent technologieontwikkelaars voor energieopslag in batterijen, vliegwielen of elektrochemische energiedragers, zoals waterstof. Noodzakelijke materiaalkennis, componenten, integratiekennis, testfaciliteiten en certificeringskennis zijn ook aanwezig bij bedrijven en opleidings- en kennisinstituten.

De Oost-Nederlandse innovatieagenda


Om de energietransitie te versnellen vragen we het Rijk en de Europese Unie met ons mee te investeren op de volgende drie thema’s: 

  • Het ontwikkelen van open innovatieprogramma’s en gedeelde faciliteiten. Plekken waar diverse partijen samenwerken aan innovaties, faciliteiten om deze innovaties te testen en op kleine schaal te demonstreren en het ontwikkelen van kennis en talent 
  • Het demonstreren van systeeminnovaties rond decentrale energiesystemen in een Smart Energy Hub
  • Het ondersteunen van bedrijven voor het opschalen van veelbelovende energietechnologieën 

Op basis van de huidige inventarisatie ligt er een investeringsvraag van circa € 300 miljoen. Daarnaast vragen we het Rijk op projectniveau met ons mee te denken over de ruimte en mogelijkheden om te experimenteren op decentraal energiesysteemniveau.
 

Provinciale, nationale en Europese doelstellingen 

Met de investeringsagenda voor Smart Energy leveren we een bijdrage aan de energietransitie, een van de vier thema’s in het nationale missiegerichte innovatiebeleid. Binnen de investeringsagenda geven we daarnaast invulling aan de doelstellingen voor CO2-reductie in het Nieuwe Energie Overijssel, het Gelders Energieakkoord, het nationale Klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Dit stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van onze economie en samenleving. Op energiegebied moeten we de transitie maken naar een duurzaam elektriciteitssysteem en een gebouwde omgeving die steeds minder aardgas gebruikt en steeds meer energie opwekt. Ook zetten we in op een klimaatneutrale en concurrerende industrie, landbouw en duurzame mobiliteit waarbij we vervangingsinvesteringen in productie willen combineren met innovatieve geïntegreerde decentrale energiesystemen. 

De Europese Commissie heeft haar routekaart voor verduurzaming van de economie vastgelegd in de Green Deal en ontwikkelt een aanpak om knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. Zo zet de Europese Commissie zich in om wet- en regelgeving aan te passen en nieuwe fondsen op te zetten. In Oost-Nederland bieden wij oplossingen voor congestie en balancering van het energienetwerk, met nieuwe businesscases voor energieoplossingen en opschaling van energie technologische innovaties (energieopslagtechnologie, waterstof, e-mobility en systeemintegratie) voor industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit
 

"Oost-Nederland is het living lab voor decentrale energiesystemen. Het ontwikkelen, integreren, testen en toepassen van energiesystemen zit in het DNA van onze regio."

"Oost-Nederland is het living lab voor decentrale energiesystemen. Het ontwikkelen, integreren, testen en toepassen van energiesystemen zit in het DNA van onze regio."