logo
Hero image

Digital Industry & Technology

Onze ambitie

Versnellen van digitalisering van de industrie, voorbeeldregio voor digitalisering mkb in maakindustrie en vernieuwende businessmodellen op het snijvlak van productie en dienstverlening.

Digitale industrie en technologie

Een sterk en veelzijdig bedrijfsleven dat nauw samenwerkt met internationaal erkende kennisinstellingen in de regio. Dat is de kracht van het Oosten. Oost-Nederland heeft daardoor een sterk innoverende maakindustrie, een vooruitstrevende medische sector en het wereldwijde fundament voor slimme voedselproductie.

De sleuteltechnologieën die dit mogelijk maken, ontwikkelen we hier. Zo is de regio groots in het kleine, met een Europese toppositie in nanotechnologie, fotonica en de semicon-industrie. De komende jaren zet Oost-Nederland sterk in op artificial intelligence (AI). 
 

Innovatieagenda Oost-Nederland


De digitaliseringstransitie is een van de Oost-Nederlandse speerpunten voor de komende jaren. Binnen dit brede domein van Digital Economy & Technology richten we ons op vijf  specifiekere deelthema’s. 


Smart Industry

De maakindustrie is een sterke sector in Oost-Nederland met veel werkgelegenheid. De digitale transitie van deze industrie is noodzakelijk om concurrerend en toekomstbestendig te blijven. Daarmee is het een van de speerpunten van de regio. Aan de ene kant doen we dit door toponderzoek te stimuleren naar de nieuwste technologische innovaties en anderzijds door het bredere bedrijfsleven te inspireren en te stimuleren om bestaande vernieuwingen te omarmen. Het versterken van een sector en de daarbij horende ketens vraagt om dit tweesporenbeleid. Alle projecten binnen dit thema richten zich op de ontwikkeling van nieuwe technologie of het implementeren van bestaande technologie in processen. 

Artificial Intelligence

AI is een van de bouwstenen voor de innovaties van de komende jaren. Het is een sleuteltechnologie voor onder andere het verbeteren van analyses van medische data, de uitwerking van precisielandbouw en in het implementeren van flexibele productielijnen. De toepassingskansen in Oost-Nederland met deze technologie zijn zo groot dat dit apart is benoemd als strategische prioriteit voor Oost-Nederland. Zo zijn er in Oost-Nederland meer dan 350 bedrijven actief bezig met AI-toepassingen op het gebied van Health, Smart Industry, Food en Energy. Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan vijfhonderd wetenschappers en promovendi de mogelijkheden van AI.


Digital Business

De digitale transitie zorgt voor radicaal andere bedrijfsmodellen. Technologische ontwikkelingen vormen de basis voor nieuwe ketens, processen, en proposities. Digital Business is sector overstijgend en biedt daarmee kansen voor bedrijven in verschillende sectoren. Bedrijven in bijvoorbeeld de detailhandel, bouw, logistiek, cultuur en maakindustrie moeten nieuwe mogelijkheden verkennen en praktijkvoorbeelden met elkaar delen om optimaal te profiteren van de kansen die digitalisering biedt. Van vragen over de waarde van data tot nieuwe processen voor co-creatie door de keten. Door te investeren in projecten die ondernemers laten nadenken over hun eigen bedrijfsmodel en hen te inspireren met andere succesverhalen, worden bedrijven aan de hand genomen in de digitale transformatie.


Cybersecurity

Nu alles en iedereen digitaal steeds sterker met elkaar verbonden wordt, zijn kwetsbaarheden een groter risico. Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van bedrijven onvoldoende is voorbereid en de digitale veiligheid niet goed voor elkaar heeft. Door te investeren in publiek-private samenwerkingen werken we aan bewustwording en aan technologische vindingen om deze risico’s te verkleinen.


Key Enabling Technologies

Investeren in sleuteltechnologieën is investeren in de toekomst. De sleuteltechnologieën bieden het fundament voor verdere vernieuwingen. De ontwikkelingen zijn relevant voor elke sector en elk toepassingsgebied. Relevant voor Digital Economy & Industry zijn onder andere de projecten rond de semicon industrie, sensortechnologie en robotica, geïntegreerde fotonica en nanotechnologie en 5G.
 

"Een sterk en veelzijdig bedrijfsleven dat nauw samenwerkt met internationaal erkende kennisinstellingen in de regio. Dat is de kracht van het Oosten."

"Een sterk en veelzijdig bedrijfsleven dat nauw samenwerkt met internationaal erkende kennisinstellingen in de regio. Dat is de kracht van het Oosten."