logo
Hero image

Smart Food Production

Onze ambitie

Kwalitatief hoogwaardig, gezond en duurzaam voedsel met de nieuwste technologieën en systeemgerichte businessmodellen, waarbij gekeken wordt naar het hele food systeem.

Duurzame voedselproductie

De kracht van Oost-Nederland zit in de diversiteit van het bedrijfsleven en de internationaal erkende kennisinstellingen. Wageningen University & Research (WUR) is wereldwijd nummer één op het gebied van agrifood-onderzoek. De regio trok de laatste tien jaar een groot aantal onderzoekscentra van foodmultinationals aan. Daarnaast zijn ons innovatieve mkb en onze grote(re) bedrijven en agrarische coöperaties belangrijke toeleveranciers voor het hele mondiale voedselproductiesysteem. Denk aan FrieslandCampina, Kraft Heinz, ForFarmers en Unilever. Het mkb, waaronder startups, is een belangrijke toeleverancier voor deze grote bedrijven ze zijn de avantgarde van het Nederlandse bedrijfsleven. Mooie voorbeelden uit de regio zijn OneThird, Time Traveling Milkman, Corvus Drones en De Nieuwe Melkboer.

In Oost-Nederland zetten we sterk in op deze nationale en internationale verbindingen om de impact van onderzoeks- en innovatieprojecten te maximaliseren. Dit doen wij bijvoorbeeld door handelsmissies te organiseren naar het buitenland.

De Oost-Nederlandse innovatieagenda

De kracht en kunde in Oost-Nederland benutten we om het verschil te maken op de vijf thema’s: circulair voedselsysteem, slimme voedselproductie, oplossingen op het gebied van de volgende generatie eiwitten, proeftuinen en sleuteltechnologieën. Maar we werken ook aan de ontwikkeling van oplossingen voor het stikstofprobleem.

Om deze onderwerpen succesvol verder te brengen zijn investeringen essentieel. Uit diverse inventarisaties –– blijkt dat het regionale bedrijfsleven en de kennisinstellingen ook zelf willen mee-investeren op deze onderwerpen. Om de impact verder te vergroten, vragen we het Rijk en Europa om deze vijf thema’s - waarop Oost-Nederland gekozen heeft actief in te zetten en een leidende rol te spelen - samen met ons verder te verkennen. Om regionaal, nationaal en internationaal impact te maken, ligt er op basis van de huidige inventarisatie van projecten vanuit Oost-Nederland een grote investeringsvraag.

 

 


"In Oost-Nederland zetten we sterk in op deze nationale en internationale verbindingen om de impact van onderzoeks- en innovatieprojecten te maximaliseren."

"In Oost-Nederland zetten we sterk in op deze nationale en internationale verbindingen om de impact van onderzoeks- en innovatieprojecten te maximaliseren."