logo
Hero image

Circular

Onze ambitie

Aantonen dat een circulaire economische ontwikkeling gepaard gaat met een positieve impact op welzijn, de menselijke maat en brede welvaart.

Circulaire economie

De kracht van Oost-Nederland in de circulaire transitie ligt nadrukkelijk op het ‘doen’. We kennen een sterk en veelzijdig bedrijfsleven dat nauw samenwerkt met internationaal erkende kennisinstellingen in de regio. Dit levert innovatie en valorisatie op. Ook betekent het dat onze maakindustrie al vooruitkijkt en toegroeit naar een economie die gebaseerd is op circulariteit in grondstoffen en eindproducten. Dat is een zaak van een lange adem en geduld. 

De Oost-Nederlandse innovatieagenda

Oost-Nederland is een plek waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten volop samen ontwikkelen en experimenteren. Door korte lijnen tussen de triple helix-partners is de doorlooptijd van labschaal naar een proefproductie of gebruikerstest in onze regio kort. Iets dat voor veel bedrijven - en zeker het mkb en startups - een voorwaarde is om te innoveren. Dat is de kracht van Oost-Nederland. 

Oost-Nederland kent een sterk en veelzijdig bedrijfsleven dat nauw samenwerkt met internationaal erkende kennisinstellingen in de regio. Dit heeft geleid tot een sterk innoverende maakindustrie, een vooruitstrevende internationaal exporterende kunststofsector, een nationaal erkende bouwsector en het fundament voor een circulaire textielsector. Om de transitie van afval naar kringloop te versnellen en te werken aan een circulaire economie, hebben we een innovatieagenda opgesteld. Met deze agenda laten we zien hoe we in Oost-Nederland werken aan een economie zonder afval. We zetten in op de thema’s: transitie van de smart (maak)industrie, circulaire polymeren, circulair textiel en bouw & infra.

Oost-Nederland kent een sterk en veelzijdig bedrijfsleven dat nauw samenwerkt met internationaal erkende kennisinstellingen in de regio. Dit heeft geleid tot een sterk innoverende maakindustrie, een vooruitstrevende internationaal exporterende kunststofsector, een nationaal erkende bouwsector en het fundament voor een circulaire textielsector. Om de transitie van afval naar kringloop te versnellen en te werken aan een circulaire economie, hebben we een innovatieagenda opgesteld. Met deze agenda laten we zien hoe we in Oost-Nederland werken aan een economie zonder afval. We zetten in op de thema’s: transitie van de smart (maak)industrie, circulaire polymeren, circulair textiel en bouw & infra.
 

"Oost-Nederland is een plek waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten volop samen ontwikkelen en experimenteren."

"Oost-Nederland is een plek waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten volop samen ontwikkelen en experimenteren."