logo
Hero image

Over ons

In Oost-Nederland werken we met elkaar aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Onze ambitie staat in de Innovatieagenda Oost-Nederland. Dat doen we vanuit het platform Think East Netherlands. Kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, regio's, clusterorganisaties en (koepel)organisaties (o.a. Oost NL, Novel-T, Kennispoort, VNO-NCW midden) werken aan en met een gemeenschappelijke innovatieagenda op de vijf domeinen waarin we excelleren. We investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Think East Netherlands en doe met ons mee.

De Innovatieagenda Oost-Nederland 

De Innovatieagenda Oost-Nederland toont onze bijdrage aan de nationale missies en daarmee ook aan het nationale en Europese innovatiebeleid. Deze dynamische agenda geeft concreet aan wat de partners in Oost-Nederland samen willen én kunnen doen om maatschappelijke en economische impact waar te maken.

Oost-Nederland heeft een duidelijke visie, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak voor de vijf thema's. Dit zijn vijf belangrijke pijlers voor de verdere ontwikkeling van innovatie in Oost-Nederland om de grote maatschappelijke uitdagingen waar we wereldwijd voor staan, aan te kunnen gaan. We willen met name onze impact vergroten met kapitaal en kennis langs de lijnen van deze pijlers. Daar zoeken wij partners bij in Nederland en Europa. 
 

Digital Industry & Technology

Ambitie: versnellen van digitalisering van de industrie, voorbeeldregio voor digitalisering mkb in maakindustrie en vernieuwende businessmodellen op het snijvlak van productie en dienstverlening.


Smart Energy

Ambitie: Oost-Nederland als living lab voor decentrale opwek en opslag van energie- oplossingen voor de energietransitie.


Smart Food Production

Ambitie: Kwalitatief hoogwaardig, gezond en duurzaam voedsel met de nieuwste technologieën en systeemgerichte businessmodellen.


Prevention & MedTech

Ambitie: betaalbare gezondheidszorg door technologie voor de gezonde of revaliderende mens, met een verhoging van de levenskwaliteit.


Circular

Ambitie: aantonen dat een circulaire economische ontwikkeling gepaard gaat met een positieve impact op welzijn, de menselijke maat en brede welvaart.

Oost-Nederland: Innovatief DNA 


Oost-Nederland is een landsdeel met innovatie in haar DNA. Het behoort tot de top veertig van meest innovatieve regio’s binnen Europa met een sterke economie. Oost-Nederland onderscheidt zich in het samen oppakken en realiseren van innovatieve ontwikkelingen. Kleine, nieuwe en grote, gevestigde bedrijven en kennisinstellingen vinden elkaar in gezamenlijke innovatieprojecten en -programma’s. Via samenwerking met de onderwijsketen en in fieldlabs versterken veel (familie)bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hun product- en productie-aanbod en concurrentiepositie. Oost-Nederland investeert in internationale samenwerking op het gebied van industrie en ICT, waarbij bijvoorbeeld de nauwe banden van onze regio met Noordrijn-Westfalen op dit vlak vele kansen bieden. De provincies Gelderland en Overijssel investeren volop in de aanpak van maatschappelijke opgaven en bundelen daarin kennis en kunde, want innovatie draagt bij aan welvaart en welzijn. Oost-Nederland behoort niet voor niets tot de top in brede welvaart.


Oost-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben unieke kennis en kunde om bij te dragen aan de missies in het nationale innovatiebeleid. De Regio Foodvalley is wereldwijd koploper op het gebied van landbouw en voedsel, Health Valley Netherlands is een regio-brede bundeling van krachten op het gebied van gezondheid en zorg en het platform Boost Smart Industry brengt de maakindustrie naar een slimme en schone toekomst. Veel mkb-bedrijven opereren als flexibele en hoogwaardige toeleveranciers in meerdere globale waardeketens.


Ook op het gebied van duurzame energiesystemen zijn veel initiatieven ontstaan, waaronder KIEMT, Nieuwe Energie Coalitie Overijssel en de Cleantech Regio. Met innovaties in decentrale energie-opwek en -opslagsystemen en op basis van waterstof- en batterijtechnologie geven bedrijven, gemeenten en kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland concreet gestalte aan de klimaatopgaven in Nederland. Dat geldt ook voor verduurzaming van landbouwsystemen, bodem- en waterzuivering. Dit creëert voortdurend nieuwe bedrijvigheid en nichemarkten. De toonaangevende universiteits- en hogeschoolcampussen bouwen aan ondernemende ecosystemen voor startups en scaleups, zoals Kennispark in Enschede, Wageningen Campus, Novio Tech Campus in Nijmegen en de spoorzones in Deventer en Zwolle.

Regionale Innovatie Strategie 2021-2027

Onze provincies in Oost-Nederland zetten zich in voor sterke en innovatieve ondernemers en krachtige MKB-bedrijven. De basis van de innovatieagenda is de Regionale Innovatie Strategie (RIS3)
De RIS3 is ontwikkeld in het kader van de nieuwe EFRO-periode 2021-2027 en vormt een belangrijke basis voor het nieuwe Operationeel Programma EFRO, ons economisch beleid en de herziening & actualisatie van ons programma 'De Kracht van Oost'. Deze strategie is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met vele stakeholders: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, etc. Omdat we het belangrijk vinden dat de RS3 een dynamisch document blijft, zullen we deze strategie regelmatig samen met onze stakeholders actualiseren.

Download: RIS3_Smart Specialisation Strategy East Netherlands.pdf

Onze partners