logo
Hero image

Masterclass Smart Energy Hubs

25

januari

Smart Energy Hubs vormen een essentieel onderdeel van de energie-infrastructuur van de toekomst. Bij het ontwikkelen van een Smart Energy Hub komt echter veel kijken, zowel op technologisch, organisatorisch, juridisch als financieel gebied.

Op verschillende pilotlocaties wordt momenteel veel kennis vergaard, met name op het gebied van de organisatie van een Smart Energy Hub. In deze masterclass worden twee concrete casussen besproken.

Connectr en Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) organiseren samen met Oost NL, EIGEN (Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie), 3VAS (Tripple Value Added) en Smart Energy Hub Zwolle 
Noord (SZN) deze masterclass.

WAAROM?
Het huidige centraal gestuurde systeem is gebaseerd op fossiele brandstoffen met gescheiden infrastructuren voor elektriciteit, 
gas en transportbrandstoffen. De toekomst ligt in een duurzaam energiesysteem dat wordt gevoed vanuit gedistribueerde, decentrale opwekfaciliteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare bronnen.


Hoe een decentraal energie systeem (Smart Energy Hub) eruit ziet, hangt af van verschillende factoren. Smart Energy Hubs hebben betrekking op zowel het private (lokale) als gereguleerde (landelijk) elektriciteitsnet. Ze kunnen diverse producenten en afnemers omvatten, bestaan uit verschillende (geïntegreerde) technieken en vereisen samenwerking van partijen met uiteenlopende doelen en werkwijzen.


Wat komt er allemaal kijken bij de ontwikkeling en realisatie van een Smart Energy Hub? Met twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe de organisatie vormgegeven kan worden.


VOOR WIE?
Gemeenten, regisseurs, bedrijvenverenigingen, systeemintegratoren, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen, 
koplopers, gebiedsontwikkelaars en netbeheerders die kansen willen benutten en kennis willen vergaren in ontwikkeling en realisatie van Smart Energy Hubs. Het maakt niet uit waar je organisatie staat in die ontwikkeling.


RESULTAAT?
Na deze masterclass beschik je over een dieper inzicht in wat Smart Energy Hubs zijn, waarom ze relevant zijn en wat hun potentieel is. We bespreken de organisatorische aspecten die integraal deel uitmaken van de ontwikkeling en realisatie van Smart Energy Hubs, gebaseerd op praktijkervaringen.
Hierbij worden zaken zoals het betrekken en behouden van ondernemers, het vormen van een collectief, het omgaan met 
verschillende belangen gedurende de ontwikkelfasen van een Smart Energy Hub en zeggenschap behandeld. Tot slot verkennen 
we de beschikbare tools die direct toepasbaar zijn.


WANNEER?
Donderdag 25 januari 2024, van 09.00 tot 17.00 uur.
 

LOCATIE
Connectr Shared Office op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).
 

KOSTEN PER DEELNEMER
€ 395,-. Het maximum aantal deelnemers is 40.
 

BEWIJS VAN DEELNAME
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname van de HAN University of Applied Sciences. Dit bewijs van deelname wordt 
uitgegeven samen Connectr, SEECE, Oost NL, EIGEN, SADC, SZN. 


AANMELDEN
Je kunt je aanmelden voor de Smart Energy Hubs via ORGANISATIE www.connectr.nu/masterclass-seh