logo
Hero image

Call voor Agro-ecologiepartnerschap open

29

februari

Goed nieuws voor ondernemers en initiatiefnemers in de landbouwsector. De call voor het Agro-ecologiepartnerschap is open. Deze call, onder de noemer "Bevordering van agro-ecologie op landbouw- en landschapsniveau", biedt een kans voor ondernemers en belanghebbenden om bij te dragen aan duurzame landbouwpraktijken in Europa. 

call agroecology.JPG

Wat is agro-ecologie? Agro-ecologie wordt gezien als een veelbelovende benadering om de overgang naar een duurzamere landbouw te ondersteunen. Het is een kennisintensieve, systemische aanpak die profiteert van aangepast biodiversiteitsbeheer en betrekking heeft op alle aspecten van landbouwpraktijken, van gewasselectie tot bodembeheer en plaagbestrijding. Het helpt ondernemers om op een slimme manier voedsel te verbouwen zonder de natuur te beschadigen. Dit is belangrijk omdat we willen dat onze landbouw gezond en duurzaam is.

Deze  call is onderdeel van de Europese Green Deal en de daarbij behorende strategieën zoals de Farm to Fork Strategie en de EU Biodiversiteit Strategie voor 2030 met als doel om onze landbouw milieuvriendelijker te maken. Het doel is om tegen 2050 landbouwsystemen te hebben die goed zijn voor het klimaat, milieu, ecosystemen, biodiversiteit en de mens.

Ondernemers die willen meedoen, kunnen voorstellen indienen. Let daarbij wel op de deadlines. De deadline voor het eerste idee is op 26 april 2024 om 14:00 uur, en voor het volledige voorstel is het op 19 september 2024 om 14.00 uur.

Om meer te weten te komen over deze call en richtlijnen voor aanvragers, is op 5 maart 2024 een webinar van 10:00 tot 13:00 CET. Het is belangrijk om je daarvoor aan te melden als je geïnteresseerd bent. Presentaties van het webinar zullen achteraf beschikbaar worden gesteld.

Voor meer informatie en om mee te doen, kun je kijken op de website van het Agro-ecologiepartnerschap. Daar vind je ook de regels en andere documenten die je nodig hebt om mee te doen.