logo
Hero image

COSME: Concurrentievermogen voor het mkb

06

maart

Werk je bij een semipublieke organisatie, zoals een branchevereniging, universiteit, gemeente of Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)? – En heeft jouw organisatie het (internationale) mkb als doelgroep? Dan kan het Europese programma Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) jou ondersteuning bieden.

 

Enterprise Europe Network

Doel
COSME is een EU subsidieprogramma en onderdeel van het Single Market Programme van de Europese Commissie (EC). Het doel van COSME is om via intermediaire, semipublieke organisaties het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door business-to-business matchmaking te organiseren, netwerken op te zetten of trainingen aan te bieden.

Het COSME-programma ondersteunt het mkb op de volgende gebieden:

  • toegang tot financiering;
  • toegang tot internationale markten;
  • een gunstig ondernemersklimaat.

Lees meer over de ondersteuning die COSME biedt

Budget
Het budget voor COSME bedraagt € 1 miljard voor de periode van 2021-2027. In 2023 bestaat COSME uit verschillende grants (oproepen) en inkooptenders. Het budget per oproep verschilt.

Alle oproepen staan in het werkprogramma (pdf, Engelstalig) onder het hoofdstuk ‘Grants.


Voorwaarden
Deelnemers aan het COSME-programma moeten gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten of in een van de deelnemende landen aan COSME (waaronder overzeese gebieden).

Per oproep zijn er specifieke voorwaarden voor deelname. De individuele voorwaarden vind je in het werkprogramma (pdf, Engelstalig) onder het hoofdstuk ‘Grants’ en in het Funding & Tender portal van de Europese Commissie onder ‘Conditions and documents’.

Aanvragen
Dien je aanvraag voor een COSME-oproep in via het Funding & Tender portal van de Europese Commissie. Hier vind je de openstaande en aankomende oproepen. Ook vind je hier de benodigde call-documenten.

Voor je aanvraag heb je een EU-login nodig dat jevia het Funding & Tender portal aanvraagt.

Meer informatie
Lees meer over COSME op de pagina van de EC (Engelstalig).
In de COSME data hub (Engelstalig) kunt u eerdere projecten opzoeken. 
In de jaarlijkse SME Performance Review (Engelstalig) kunt u lezen over de voortgang van de implementatie van het Europese mkb-beleid per lidstaat.
 

Vragen?
Wil je meer weten? Neem contact op met een adviseur via cosme@rvo.nl.