logo

De regionale impact vergroten: De cruciale rol van interregionale samenwerking

Verdere interregionale samenwerking is essentieel om de impact van individuele regio's te vergroten. Dat was de conclusie van de workshop die regio Oost-Nederland samen met de regio's Vlaanderen, Catalonië en Baden-Württemberg organiseerde tijdens de Europese week van Regio’s en steden op donderdag 12 oktober. De workshop met als thema "Regional innovations shaping Europe's net-zero industry" was een succesvolle gelegenheid om regionale innovaties met betrekking tot de klimaat neutrale industrieën in de EU te benadrukken. Dit was het tweede evenement dat georganiseerd werd in het kader van de samenwerking tussen de EDIHs van regio’s Oost-Nederland, Baden-Württemberg, Vlaanderen en Catalonië. Het eerst ging over matchmaking tussen MKB-ers. 

WhatsApp Image 2023-10-12 at 13.11.43 (12).jpegDe workshop bracht vertegenwoordigers uit verschillende Europese regio's samen, evenals de European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in Vlaanderen, Catalonië en Baden-Württemberg. Deze unieke samenwerking, recent ondertekend, biedt regionale organisaties toegang tot een uitgebreid Europees netwerk. Vertegenwoordigers uit landen zoals Spanje, Roemenië, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Oostenrijk, België, Italië, Noorwegen, Kroatië, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Griekenland, Turkije, Polen en Letland namen deel aan de workshop.

Het doel van de sessie was om de aanpak van de regio's op het gebied van de versnelling van regionale industriële innovaties te laten zien. Bovendien spraken we met elkaar over de interregionale samenwerking die nodig is om de impact in Europa te vergroten.
De sessie werd geopend door Gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland, die benadrukte dat lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Ze benadrukte dat tweederde van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties op lokaal en regionaal niveau moet worden uitgevoerd. "Wij zijn een essentieel onderdeel van de oplossing en moeten gezamenlijk werken om de noodzakelijke versnelling te realiseren," aldus Witjes.

Dr. Mark Speich, staatssecretaris voor federale, Europese en internationale zaken en media van Noordrijn-Westfalen en rapporteur van het Europees Comité van de Regio's voor de 'Net Zero Industry Act', schetste de context van de Net Zero Industry Act. Hij benadrukte de economische kracht van Noordrijn-Westfalen als toonaangevende industriële regio in Europa. Echter, gaf hij aan dat investeringen in netto-nul-technologieën niet snel genoeg werden gegenereerd, en dat de Net Zero Industry Act bedoeld is om deze investeringsvoorwaarden te verbeteren. Speich benadrukte ook de ondersteunende rol van de regio's bij de uitvoering van deze wet.
 

WhatsApp Image 2023-10-12 at 13.14.20 (6).jpegDe sessie vervolgde met een levendig panelgesprek onder leiding van Ellen Mulder-Metselaar, directeur Internationale Zaken van de provincie Gelderland. Gedeputeerde Witjes belichtte het beleid van regio Oost-Nederland en de nauwe samenwerking met regionale belanghebbenden om impact te genereren in de netto-nul industrie. Toch staan mkb-bedrijven voor veel uitdagingen, variërend van schaarste aan grond, energie, water en grondstoffen, tekorten op de arbeidsmarkt en uitdagingen bij het terugdringen van CO2-uitstoot tot digitalisering en regelgeving. De provincie wil ondernemers hierin ondersteunen, anticiperend op de toekomstige businessmodellen. Dit werd aangevuld door Ger van den Kerkhof, Hub Manager EDIH DIGITALIS, Vlaanderen, die uitweidde over de noodzaak om de behoeften van ondernemers te begrijpen. luliana Nichersu, van DIH AICS, Baden Wurttemberg stelde dat MKB'ers altijd op zoek zijn naar expertise om te innoveren. De gegeven ondersteuning kan een kickstart zijn, maar moet gepaard gaan met subsidies, zowel op regionaal als Europees niveau. Sandra Perez, Hub Manager EDIH DIH4CAT, Catalonië, benadrukte het belang van samenwerking met andere regio's, die nodig is om de impact die elk van de EDIH's kan hebben te vergroten. “Interregionale samenwerking, zoals de EDIH-samenwerking tussen deze regio's, is nodig om regionale bedrijven te ondersteunen bij hun transities.”

De sessie ging verder met een panelgesprek over best practices, waarbij voorbeelden uit verschillende regio's werden gedeeld om aan te tonen hoe regionale organisaties de Europese Groene en Digitale transitie beïnvloeden. Robin Burghard van EDIH BOOST Robotics East Netherlands legde uit hoe bedrijven individuele begeleiding krijgen op weg naar digitalisering. Hij pleitte voor Europese vouchers voor bedrijven. Xavier Vilalta, hoofd Technologie & Vaardigheden bij de regering van Catalonië, benadrukte het belang van goed opgeleide werknemers. Iuliana Nichersu deelde het AI Labs initiatief van Baden Wurttemberg, dat bedrijven ondersteunt bij hun digitale transitie. Shain Afouzeh van het bedrijf Coffeeroots Cantate benadrukte hoe data- en AI-technologieën hun bedrijf helpen om duurzamer te opereren, door grond- en afvalstoffen reductie.