logo
Hero image

Delegatie Ministerie EZK bezoekt Oost-Nederland voor meer inzicht in I3-programma

16

februari

Op 14 februari brachten vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan regio Oost-Nederland. Dit bezoek stond in het teken van het nieuwe Interregional Innovation Investment (I3) programma, een Europees subsidieprogramma dat al vier projecten in de regio Oost-Nederland mogelijk maakte. Het ministerie van EZK is bezig met de standpuntbepaling over de Europese programma’s voor het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode ná 2027. Hier valt ook het I3-programma onder. Ze wilden graag inzicht krijgen in hoe de I3-projecten precies werken voor het mkb in de regio. Daarom bezochten ze alle vier lopende I3-projecten in Oost-Nederland.

I3 is een relatief nieuw instrument, dat in 2021, mede dankzij lobby door de Oost-Nederlandse provincies, Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), de ministeries en Europese netwerken als het Vanguard Initiative en EURADA, gelanceerd is. Het I3-instrument laat nu al zien dat het bijdraagt aan het versterken van samenwerkingsverbanden tussen regio's en marktvalorisatie van innovaties mogelijk maakt. In Oost-Nederland draagt het I3-programma bij aan het ontwikkelen van projecten binnen de innovatieagenda van de regio Oost-Nederland van Think East Netherlands. 

Stan van Oerle, vanuit Innovatie en Kennis bij het Ministerie van EZK : “Uniek aan het I3-programma is de mogelijkheid voor interregionale innovatie samenwerking, waarbij er gezamenlijk geïnvesteerd wordt met Europese regio's.“

I3-programma bevordert interregionale innovatiesamenwerking 

De dag begon met een bezoek aan Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Zij zijn projectpartner in het I3-project Healthchain dat zich richt op het stimuleren van digitale transformatie van de gezondheidszorg in Europese regio's. Laura Kooij, manager Innovatie & Zorgtransformatie bij Rijnstate, vertelde hoe ze systemen samenbrengen in het Virtueel Zorgcentrum, zodat patiënten vanuit huis gemonitord kunnen worden. Zo verblijven patiënten niet onnodig in het ziekenhuis en zijn minder afspraken nodig. Het I3-project Healthchain maakt opschaling hiervan mogelijk om zo de resultaten breder beschikbaar te maken in Europese regio's, middels een challenge-based aanpak. 

Dirk Koppert, projectmanager bij de New Energy Coalition (NEC), volgde met een toelichting over het Hy2Market project, waar NEC leadpartner van is. “Binnen het Hy2Market project werken we interregionaal aan het verder brengen van de gehele waterstof keten in Europese regio's. Uniek hieraan bij I3 is dat elke regio begint op zijn eigen niveau en dat mkb kan samenwerken met grotere bedrijven om aan innovatieve waterstofoplossingen te werken.” 

Daarna bezochten ze het bedrijf Opiliones in Giesbeek, dat deelneemt aan het 3D Optimized Printing (3DoP), gericht op het optimaliseren van productieprocessen bij 3D-printtechnologie. Peter Sluiter, Opiliones: "Het project draait om mkb op Europees niveaus met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met partners uit andere Europese regio's. Het project brengt verschillende gelijkgestemde organisaties bij elkaar om gezamenlijk aan innovatie te werken.”

Het laatste bezoek was aan het Regionaal Textieelsorteercentrum Twente (RTT) in Enschede, waar het RegioGreenTex project werd besproken. RegioGreenTex is een project dat de samenwerking bevordert op het gebied van onderzoek en ontwikkeling voor de textielindustrie. Auke van der Slot, RTT: “Dit is het eerste Europese project waar we als organisatie aan deelnemen. Dit project biedt ons de mogelijkheid om samen te werken aan innovatie op Europees niveau, wat resulteert in een breder netwerk. Ook zijn we steeds meer gericht op samenwerking met andere bedrijven. Innovatie stopt niet bij de Nederlandse grens en I3 helpt ons met innovaties die we anders niet hadden kunnen doen.”

Toegevoegde waarde I3

Tijdens het bezoek overhandigde Sander Karnebeek, teamleider Economie provincie Overijssel, het ‘I3 Position Paper’ namens de Think East Netherlands partners aan Astrid Bronswijk, Manager Innovatie & Kennis EZK. Hierin staan de ervaringen en aanbevelingen rondom dit programma vanuit regio Oost-Nederland. De conclusie is dat het I3 hét Europese mkb-programma is voor valorisatie en impact op maatschappelijke uitdagingen. Het vormt een essentiële aanvulling op het scala van Europese financiering, en een aanvulling op programma’s zoals Horizon Europe en Interreg. 

Sander Karnebeek: “I3 is een relevante toevoeging in het Europese en nationale ondersteuningsinstrumentarium om impact op onze maatschappelijk uitdagingen te maken. Uniek, omdat het mkb in de regio centraal zet. We roepen op om ook ná 2027 I3 tot een groter programma te ontwikkelen met een sterke link met het Horizon Europe programma.” Het EZK was erg tevreden over het werkbezoek en de inzichten die het heeft gegeven, en gaat aan de slag met de input vanuit Oost-Nederland. Vanuit de regio zullen we blijven input leveren op deze en andere programma's, om impact bij het regionale mkb te verzekeren.

Het programma I3 is bedoeld voor het bevorderen van innovatie, het stimuleren van investeringen en het opbouwen van samenwerkende Europese waardeketens. Dit programma is mkb-gericht, waardoor mkb uit Oost-Nederland laagdrempelig hun innovaties verder kunnen uitrollen én ontwikkelen, door deelname aan een I3-project. Momenteel lopen er 4 I3-projecten in Oost-Nederland, daarnaast zijn er 3 indieningen gedaan met Oost-Nederlandse partners voor nieuwe projecten op Think East Netherlands thema's. Geïnteresseerd in de mogelijkheden van het I3 programma? Neem contact op met Ingrid Meijer via ingrid.meijer@oostnl.nl.

 

Download het I3 Position Paper

I3 foto 1.pngi3 foto 4.pngi3 foto 3.pngi3 foto 2.jpg