logo
Hero image

DUTCH-GERMAN TECH.LAND: Samenwerking tussen Oost-Nederland en Nord Westfalen

18

april

IHK Nord Westfalen, Twente Board, Oost NL en zeven partners uit de grensregio's Oost-Nederland en Nord-Westfalen werken vanuit een grensoverstijgende strategie aan innovaties op gebieden als batterijtechnologie, waterstof, geavanceerde productie, medische technologie en circulaire economie. De verdere ontwikkeling en uitvoering van deze gezamenlijke strategie zet zich vanaf nu voort onder de naam Dutch-German Tech.Land. 

015MM8_2327_MICHAEL_C_MOELLER.jpg

Lancering Tech.Land tijdens Digital Summit Euregio
De lancering van DUTCH-GERMAN TECH.LAND vond plaats tijdens het Digital Summit Euregio-evenement op 17 april, dat fungeerde als een platform voor meer dan 350 deelnemers uit zowel Duitsland als Nederland. Het thema "transforming borders to connections" benadrukte het belang van samenwerking tussen beide regio’s op het gebied van innovatie en technologie.

Duits-Nederlandse samenwerking 
Speciale aandacht ging uit naar de Duits- Oost-Nederlandse samenwerking. Op 18 mei 2021, ondertekenden Oost NL, IHK Nord Westfalen en Twente Board een officiële verklaring om samen te werken aan een structurele, grensoverstijgende strategische agenda. Dit werd op 23 mei 2023 gevolgd door de ondertekening van een gezamenlijke strategie, met als doel de economische activiteiten te versterken en het wereldwijde concurrentievermogen van de bedrijven te vergroten en TECH.LAND regio (internationaal) beter te positioneren.

Strategische onderwerpen 
DUTCH-GERMAN TECH.LAND bevordert grensoverstijgende samenwerking tussen het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid gericht op vier strategische onderwerpen: energie (batterijtechnologie en waterstof), circulaire economie, geavanceerde productie en gezondheid & MedTech. De verdere ontwikkeling zet zich vanaf nu dus voort onder de naam DUTCH-GERMAN TECH.LAND, waarvoor een website is gelanceerd: www.techland.org.

Vanuit Oost-Nederland werken we in INTERREG projecten al jaren intensief samen met de Duitse grensregio. INTERREG-projecten zoals Digipro en Rocket hebben 360 ondernemers en meer dan 120 innovaties in het Nederlands-Duitse grensgebied voortgebracht. Ook nieuwe INTERREG projecten als TWO4C en Manufacturering Next Materials en de gisteren gestarte  KPF Industri_i4.0 (www.industri4-interreg.eu) dat zich richt op de groep mkb-ondernemingen die aansluiting zoekt bij koplopers in het veld, dragen bij aan digitalisering van industrie en duurzame economie.

Breder spectrum aan onderwerpen
Tijdens de Digital Summit Euregio werden ook andere belangrijke onderwerpen besproken, waaronder kunstmatige intelligentie, GreenTech, de rol van vrouwen in de techniek en efficiënte methoden voor de energietransitie. Daarnaast vond de traditionele Duits-Nederlandse startup-wedstrijd plaats. En waren er ook bijdragen van DEMCON, Machinefabriek Boessenkool & O.E.M Group, The Cyber Partners en Fraunhofer Innovation Platform.

Organisatie van Digital Summit Euregio
De Digital Summit Euregio werd georganiseerd door IHK Nord Westfalen, de Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel, Oost NL, IT-Forum Nord Westfalen en Digital Hub Münsterland, met Nederlandse partners zoals Twente Board, Novel-T en de gemeente Enschede.