logo
Hero image

Groen licht voor innoverende ondernemers in Gelderland en Overijssel

19

april

Een robot, die plant- en boomsoorten kan enten, het testen van CO2-afvangtechnologie én het ontwikkelen van een energiezuinige Single Photon Detector (SPD) voor kwantumcomputers. Deze drie projecten zijn onlangs met succes ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost Nederland (EFRO Oost). Met de goedkeuring van deze projecten wordt, inclusief cofinanciering, ruim 4,3 miljoen euro geïnvesteerd in de regionale economie.

efro 3 subsidies.JPG

Robot die plant- en boomsoorten kan enten
Het enten van plant- en boomsoorten is een arbeidsintensief ambacht en vereist veel expertise. De verwachting is dat goede vakmensen de komende 10 á 20 jaar steeds schaarser worden. Daarnaast is het enten niet altijd rendabel bij bepaalde plant- en boomsoorten vanwege een lage overlevingspercentage na het enten. De partners in het project Entrobot werken samen aan een prototype ent-robot die eraan bijdraagt dat een hoger aantal van de geënte planten levensvatbaar is en succesvol groeit na het enten. Dit vereist uitgebreide tests op een breed scala aan boom- en plantsoorten. Het consortium bestaat uit Horti Robotics (Kesteren) en Boomkwekerij 't Kempke (Opheusden). Zij ontvangen een totaal subsidiebedrag van  ruim € 900.000 van de EU, de provincie Gelderland en het Rijk. De totale kosten van het project bedragen ruim 1,8 miljoen euro.

Betaalbaar CO2 afvangen 
De partners in het project EcoCapture hebben een unieke techniek ontwikkeld voor het afvangen van CO2 uit de atmosfeer. Een van de manieren om CO2 uitstoot te verminderen is om CO2 direct uit de atmosfeer af te vangen. Dit wordt ook wel Direct Air Capture techniek genoemd. De afgevangen CO2 kan worden opgeslagen in de grond, gebruikt worden als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld brandstoffen of gebruikt voor bemesting waarbij extra CO2 wordt toegevoegd in een kas. Het grootschalig uitrollen van de Direct Air Capture techniek heeft echter nog te maken met technische uitdagingen op het gebied van energiegebruik en kosten. Met dit project wordt deze CO2-afvangtechnologie doorontwikkeld en getest in een experimentele opstelling. Het uiteindelijke doel is om tot lage kosten te komen zodat het model economisch haalbaar is. Het consortium dat bestaat uit ReCarbn (Enschede), Carbotreat (Almelo) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een totaal subsidiebedrag van  ruim € 462.000 van de EU, de provincie Overijssel en het Rijk. De totale kosten van het project bedragen bijna 1 miljoen euro.

Energiezuinig kwantuminformatie uitlezen 
De partners in het QuLight Detection project ontwikkelen een Single Photon Detector (SPD) die aanzienlijk minder koeling nodig heeft waardoor de kostprijs lager uitvalt dan de huidige detectoren die kwantuminformatie uitlezen. Het basisprincipe van een fotonische kwantumprocessor is het manipuleren van fotonen (licht). De huidige detectoren voor het opvangen van de fotonen hebben zeer lage temperaturen nodig om goed te kunnen functioneren. Vanwege het hoge energieverbruik lopen Kwantumcomputers op dit moment tegen beperkingen aan. Voor het opschalen van de kwantumcomputers is het daarom  belangrijk dat er een kleiner, energiezuiniger en goedkoper alternatief wordt gevonden. In dit project worden nieuwe single Photon Detectoren ontworpen, getest en gevalideerd in een kwantumcomputer testopstelling. Het consortium bestaat uit QuiX Quantum (Enschede), VTEC Lasers & Sensors Ltd. (Enschede) en Stichting CITC (Nijmegen). Zij ontvangen een totaal subsidiebedrag van bijna € 750.000 van de EU, de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk. De totale kosten bedragen bijna 1,5 miljoen euro.

EFRO Oost 2021-2027 
Het programma EFRO Oost 2021-2027 versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. Ook nu kan subsidie aangevraagd worden. Zie www.efro-oost.eu