logo
Hero image

HAN en Oost NL samen vooruit in innovatie en ondernemerschap in Oost-Nederland

30

november

HAN University of Applied Sciences (HAN) en Oost NL gaan samen aan de slag om de impact van praktijkgericht onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Oost-Nederland te vergroten. De HAN en Oost NL hebben hier op 24 november een overeenkomst voor getekend. Samen richten zij zich op het versterken van bedrijven en het vergroten van de maatschappelijke impact door innovatie in regio Oost-Nederland. 

Han en Oost NL.jpg

HAN en Oost NL willen samen betere ondersteuning bieden aan startups en innovatieve mkb-ondernemers. Hun gezamenlijke doel is om bij te dragen aan maatschappelijke oplossingen door projecten te realiseren die de ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid in de regio Arnhem-Nijmegen stimuleren. Het recent ondertekende convenant tussen beide partijen omvat concrete doelen en acties om deze samenwerking te versterken.

Krachten bundelen voor regionale impact

De ondertekening van de overeenkomst tussen de HAN en Oost NL sluit aan bij de bredere samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland, zoals vastgelegd in juni 2023. In 2020 was Saxion de eerste hogeschool waarmee Oost NL een samenwerkingsovereenkomst ondertekende. Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL, is enthousiast over de samenwerking: "We zien al goede resultaten in onze samenwerking met Saxion. Trots dat we nu ook de krachten bundelen met de HAN. Dit bevestigt onze aanpak waarbij studenten, onderzoekers, startups en het innovatieve mkb gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen in onze regio aanpakken. Zo dragen we bij aan echte oplossingen die onze maatschappij vooruit helpen. We kijken uit om met alle hogescholen in Oost-Nederland onze samenwerking verder uit te bouwen. Dit is goed voor de hele regio Oost-Nederland.”

Rob Verhofstad, Voorzitter College van Bestuur van de HAN voegt toe: "De HAN werkt aan maatschappelijke uitdagingen van nu en morgen langs de lijn van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Zo dragen we bij aan een slimme, schone en sociale wereld. De samenwerking met Oost NL biedt kansen om onze studenten en onderzoekers te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken in de regio. We geloven sterk in het potentieel van deze samenwerking om een positieve verandering teweeg te brengen, niet alleen voor onze studenten en onderzoekers, maar voor de hele regio Oost-Nederland."

Concrete acties en gezamenlijke doelen

Een van de kernpunten in het convenant is het koppelen van de kennis van vooruitstrevende bedrijven aan de HAN en andersom. Hierdoor beogen ze startende bedrijven te ondersteunen door toegang te bieden tot expertise, faciliteiten en gerichte begeleiding, zodat deze innovatieve ondernemers hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast liggen er veelbelovende kansen voor het (door)ontwikkelen van clusters en programma's, zoals AI-Hub Oost-Nederland, Connectr, Centers of Expertise en circulaire bedrijventerreinen. Beide partijen willen startups en innovatief mkb in de regio begeleiden via programma’s, zoals het Investor Readiness Program. Ook gaan ze nieuwe initiatieven ontwikkelen die de regio stimuleren, met ondersteuning van regionale, nationale en Europese fondsen. De aanwezige kennis en faciliteiten vormen een waardevolle bron voor (startende) innovatieve ondernemers, die daarmee gestimuleerd worden in hun ondernemerschap en duurzame groei.