logo
Hero image

Hy East NL stimuleert waterstofontwikkeling in Oost-Nederland

17

april

Bent u betrokken bij een waterstofinitiatief in Oost-Nederland? Sluit dan ook aan bij Hy East NL! 

April 2024 vond bij Oost NL in Apeldoorn de Hy East NL-bijeenkomst plaats over waterstof. Hy East NL streeft ernaar om op zowel bestuurlijk als operationeel niveau het waterstofecosysteem van Oost-Nederland aan elkaar te verbinden en de waterstofontwikkeling in de regio te stimuleren.

Het event was bedoeld om enerzijds deelnemers te informeren over de plannen om als regio een Hydrogen Valley-aanvraag in te dienen, anderzijds om te inventariseren welke visies partijen hebben als het gaat over de waterstofontwikkeling in Oost-Nederland. 

Hydrogen Valley


Deelnemende partijen waren enthousiast over de ontwikkelingen rondom een toekomstige Hydrogen Valley aanvraag. Een Hydrogen Valley is een Europees programma waarin regio’s subsidie kunnen aanvragen voor de ontwikkeling van een regionaal waterstof ecosysteem. Voor Oost-Nederland biedt het niet alleen de mogelijkheid tot financiële support, maar zorgt het samen toewerken naar een aanvraag ook voor een gezamenlijk, sterk en duidelijk verhaal over de waterstofontwikkeling in Oost-Nederland.


Regionale visie

De komende periode focust Hy East NL zich op de uitwerking van een regionale visie via het opstellen van een position paper over de waterstofontwikkeling in Oost-Nederland. 


Think East Netherlands


Hy East NL is een initiatief vanuit Think East Netherlands. In Oost-Nederland werken we met elkaar aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Onze ambitie staat in de Innovatieagenda Oost-Nederland. Dat doen we vanuit het platform Think East Netherlands. Kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, regio's, clusterorganisaties en (koepel)organisaties, waaronder Oost NL, werken aan en met een gemeenschappelijke innovatieagenda op de vijf domeinen waarin we excelleren. We investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie.


Contact

Ook mee werken aan een regionaal waterstofecosysteem of eerst meer weten? Neem contact op met Dieter de Vroomen: d.devroomen@regiostedendriehoek.nl  of  Sem van der Linden: sem.vanderlinden@oostnl.nl.


Partners van dit initiatief zijn: Regio Stedendriehoek, The Economic Board Arnhem/Nijmegen, The Economic board of Twente, Kiemt en Oost NL.