logo
Hero image

Investering in techniekonderwijs geeft impuls aan Nederlandse chipsector

15

april

De Universiteit Twente ontwikkelt samen met instellingen in het wetenschappelijk en beroepsonderwijs in de regio's Groningen, Delft, Eindhoven en Twente een plan om meer technisch talent op te leiden. Dat is nodig om de Nederlandse chipsector te versterken en te behouden. Het kabinet presenteerde vorige week plannen hiervoor. Het zogeheten 'Beethoven'-project omvat een forse investering in het techniekonderwijs. Er is eenmalig 450 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs voor de periode tot 2030 en daarna structureel zo'n 80 miljoen euro per jaar.

Vinod Subramaniam, voorzitter van de Universiteit Twente: "Het is van groot belang dat we ons gezamenlijk inspannen om technisch talent aan te trekken en op te leiden en het is cruciaal dat daar nu extra middelen voor beschikbaar komen. Samen met Saxion, ROC van Twente en College van Bestuur Twente ontwikkelen we een plan voor de regionale bijdrage aan de nationale ambitie. Hierbij werken we samen met de andere regio's en onze partner Brainport. De precieze plannen krijgen de komende maanden verder vorm."

Chiptechnologie in Twente

Chiptechnologie is een belangrijke drager van het innovatieve ecosysteem in Twente, die de regionale economische groei aanjaagt, maar ook voor de Nederlandse chipsector als geheel. De verschillende toptechnologieregio's in Nederland versterken elkaar door nauw samen te werken. Zo kent Twente een reeks bedrijven die zijn aangesloten binnen ChipTech Twente, die onmisbare toeleveranciers zijn voor het vlaggenschip van de Nederlandse chipsector, ASML: het zijn veel bedrijven met een totale omzet van meer dan een miljard. Zij zijn van strategische waarde voor de waardeketen van ASML en handhaven de strategische positie van Nederland in Semicon, zoals VDL-ETG, Demcon High Tech Systems, Benchmark Electronics en NTS Norma.

Tekort aan technisch talent

In Nederland kiezen te weinig jongeren voor een technische opleiding. Hierdoor is er een toenemend tekort aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures blijft onverminderd stijgen. Het tekort aan technisch talent is funest voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de chipsector in Nederland. Hoewel Nederland wereldwijd koploper is in deze technologie, staat die positie onder druk. Vanuit zowel economisch als maatschappelijk perspectief is het relevant om voorop te blijven lopen.

In Twente komen fundamenteel onderzoek van de universiteit en ondernemerschap samen in toonaangevende innovatieve bedrijvigheid. Het UT-onderzoek is zeer sterk op het gebied van chipontwerp, onder andere door het werk van professor Bram Nauta, die vorig jaar de Stevinprijs ontving. Verschillende UT-wetenschappers spelen een prominente rol in nationale en internationale innovatieprogramma's op gebieden als Semicon, chipontwerp, fotonica, microfluïdica en mechatronica. Onlangs zijn ambities uitgesproken om een zelfstandige productiefaciliteit voor hybride fotonische chips te realiseren, de eerste in Nederland.
Dit moet het voor bedrijven makkelijker maken om nieuwe fotonische technologie te ontwikkelen of te integreren in hun producten.

bron: Utwente.nl