logo
Hero image

Microalgen uit Wageningen zijn ons ‘groene goud’

08

maart

Microalgen kunnen worden gebruikt als duurzaam alternatief voor voeding, veevoer, chemicaliën en fossiele brandstof. De Europese Unie ziet dit organisme als een belangrijk middel op weg naar een groene en circulaire economie. Het Algae Research and Production Center kreeg een Europese subsidie.

microalgen.JPG

Met de REACT-EU-subsidie is een proeflocatie van de Wageningen Universiteit opgezet, AlgaePARC 2.0. Daar wordt kennis over microalgen vertaald naar productiegerichte toepassingen. Directeur en professor in de biotechnologie aan Wageningen University & Research (WUR) Maria Barbosa over het belang van onderzoek naar dit ‘groene goud’.

Algen worden wel het groene goud genoemd. Wat maakt ze zo geschikt voor zulke heel uiteenlopende toepassingen?
“Microalgen gebruiken zonlicht als energiebron om koolstofdioxide (CO2) en water om te zetten in suiker. Ze kunnen groeien op zeewater. Algen groeien sneller dan landbouwgewassen, zonder te concurreren om vruchtbare grond en zonder verlies van voedingsstoffen aan de bodem. Microalgen zijn dan ook een veelbelovende bron van duurzame grondstoffen, waaronder plantaardige eiwitten, olie (ter vervanging van palm- en visolie) en ingrediënten zoals kleurstoffen.”

Waar richt jullie onderzoek zich op?
“We onderzoeken hoe we algenbiomassa en op algen gebaseerde ingrediënten kunnen produceren op een efficiënte en economische manier. We werken aan de stammen, hoe we ze robuuster en productiever kunnen maken. We werken aan het proces, hoe we de microalgen in bioreactoren kunnen produceren met zo min mogelijk energie en tegelijkertijd zoveel mogelijk biomassa. Hiervoor moeten we de omstandigheden binnen de reactor meten en controleren. Ook werken we aan de procesautomatisering. En ten slotte onderzoeken we hoe we de biomassa kunnen oogsten.”

Wat is de relatie met de provincie?
“REACT is een Europese subsidie voor regionale ontwikkeling, voor een snel en duurzaam herstel van de economie na corona. De provincie beheerde de subsidie en adviseerde bij de voorbereiding van het project. Met de realisatie van AlgaePARC 2.0 helpt de provincie het midden- en kleinbedrijf en start-ups in de regio, zoals Movax Bio dat werkt aan een vaccin met microalgen. AlgaePARC 2.0 maakt business cases voor nieuwe technologieën en producten mogelijk. Ondernemers kunnen zo hun product testen en laten zien, en investeerders aantrekken om het op de markt te kunnen brengen. Hiermee stimuleren we de omslag naar een circulaire en duurzame bio-economie.”

Welke rol heeft de REACT-subsidie gehad bij de totstandkoming van AlgaePARC 2.0?
“Dankzij de door REACT gesubsidieerde investeringen kon AlgaePARC het mkb de faciliteiten geven die het nodig heeft. Denk hierbij aan:

nieuwe screeningsystemen voor snellere opschaling;
de productie- en testcapaciteit vergroten in de laboratorium-, pilot- en demonstratiefase;
de productie van voedselveilige algen;
de productie van genetisch gemodificeerde algen.
Ook hebben we met de subsidie innovatieve sensoren kunnen testen voor automatisering en een efficiënte procescontrole voor een betere productkwaliteit. Tot slot konden we een bioraffinage-eenheid ontwikkelen die functionele ingrediënten kan isoleren van de biomassa.”

Welke kansen bood de subsidie die u anders niet gehad zou hebben?
“Zonder de subsidie hadden we de faciliteiten voor de start-ups en mkb-bedrijven niet kunnen uitbreiden. Dat is belangrijk, want er was behoefte aan een faciliteit waarin de technologie verder kan worden ontwikkeld tot die gereed is voor marktintroductie. De technologieontwikkeling bij het mkb wordt vaak beperkt door de hoge investeringen die nodig zijn om hun technologie op proefschaal te realiseren. De hoge investeringen in de ontwikkelingsfase brengen grote risico's met zich mee en zijn voor een individueel bedrijf lastig te financieren.”

Welke Gelderse start-ups en mkb’ers gaan straks met behulp van de gedeelde faciliteiten op deze locatie en de expertise binnen de WUR hun innovatieve technologie verder ontwikkelen?
“Revyve, Algreen, MoVax en Carbogen Amcis begonnen hun activiteit bij AlgaePARC en we zijn in gesprek met nieuwe start-ups en bedrijven.”

AlgaePARC bestaat nu 10 jaar. Waar hoopt u over nog eens 10 jaar te zijn met de algentechnologie?
“De komende 10 jaar blijven we innoveren. Ik hoop dat veel bedrijven naar AlgaePARC komen en AlgaePARC succesvol verlaten, om de sector verder te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een groenere toekomst.”

Unieke eigenschappen van microalgen

Bij Movax Bio maken we gebruik van de unieke eigenschappen van microalgen om vaccins in pilvorm te ontwikkelen. Deze zijn niet alleen kosteneffectief, maar ook gemakkelijker toe te dienen. Dat biedt hoop op een gezondere toekomst. Met de ultramoderne faciliteiten van AlgaePARC kunnen we onze methoden verfijnen en de ontwikkeling van ons vaccinproductieproces versnellen. Stel je een wereld voor waarin vaccins direct beschikbaar zijn, gemakkelijk toe te dienen en zelfs in afgelegen gebieden krachtig blijven. Dat is de toekomst waar we naar streven.

Christian Sudfeld

MoVax Bio