logo
Hero image

Nederlandse WTI-agenda voor sterke verbinding richting Brussel

06

oktober

Wat wordt de Nederlandse WTI-agenda richting ‘Brussel’ voor een betere verbinding en meer impact? Dat was de centrale vraag tijdens het AWTI jaarsymposium dat op 5 oktober plaats vond.

WhatsApp Image 2023-10-05 at 17.51.28.jpeg

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW), Koenraad Debackere (AWTI/KU Leuven), en Robert-Jan Smits (TU/e) deelden hun visies over hoe we een sterke verbinding tussen Nederland en de EU kunnen leggen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Enkele belangrijke uitkomsten: 

  • Nederland is koploper in het Horizon programma, naast excellent onderzoek is meer aandacht nodig voor betrokkenheid van de industrie
  • Een minister die vooruitblikt op een ambitieus nieuw kaderprogramma, met focus en een ambitieus budget
  • De regio’s hebben het soms beter voor elkaar dan de rest van Nederland. Laten we kijken welke mooie voorbeelden we in de regio’s hebben en deze opschalen naar nationaal niveau.

Robert-Jan Smits pleitte voor een einde aan nationale versnippering en het spiegelen van Europa met een nationaal kaderprogramma.

Anka Mulder, AWTI-lid en lid van de Raad van Bestuur van Saxion, benadrukte de noodzaak om het mkb en hogescholen sterker te betrekken. Ze hebben net dat zetje in de rug nodig van de overheid.

Volgens Smits doen hogescholen in Duitsland en Oostenrijk het uitstekend. Universiteiten hebben een grote verantwoordelijkheid om hogescholen aan te sluiten bij Europese projecten, want valorisatie is een kracht van hogescholen.

We zijn trots op de erkenning van regio's als voorbeelden van succes. In regio Oost-Nederland werken we samen aan de strategische innovatieagenda Think East Netherlands richting de EU op het gebied van onderzoek en innovatie.