logo

Oost-Nederland bouwt met innovatieagenda mee aan een gezonde en duurzame toekomst

Vorige week ondertekenden 30 landelijke partners het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Samen bouwen ze verder aan een slimme, gezonde en duurzame toekomst. Bedrijven, kennisinstellingen, negen ministeries en andere betrokken organisaties bundelen opnieuw hun krachten om missiegedreven innovatie in Nederland te versnellen. Vanuit Oost-Nederland bouwen we graag mee.

Make innovation work

In Oost-Nederland werken we met elkaar aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Onze ambitie staat in de Innovatieagenda Oost-Nederland. Dat doen we met ruim 30 partners vanuit het platform Think East Netherlands. Kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, regio's, clusterorganisaties en (koepel)organisaties (o.a. Oost NL, Novel-T, Kennispoort, VNO-NCW midden) werken aan en met een gemeenschappelijke innovatieagenda op de vijf domeinen waarin we excelleren. We investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Ieder vanuit zijn / haar eigen rol en kracht. Kortom, samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven, kennispartners, publieke en private financiers, en provincies speelt hierin een cruciale rol.

In de zomer organiseerde Oost NL een zomergesprek over hoe we met elkaar werken aan het succes van het Nationaal Missiegedreven Innovatiebeleid? Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen uit Gelderland en Overijssel spraken we over de uitdagingen en hoe we hier stappen in kunnen zetten.

Lees het volledige bericht: Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Meer over het nieuwe KIC 2024-2027 en de KIA’s: Missies voor de toekomst | Topsectoren