logo
Hero image

Open call HuMUS-project voor participatieve governance methoden voor bodemgezondheid

06

maart

Het HuMUS-project heeft een cascade-financieringscall gelanceerd ter ondersteuning van 20 proefprojecten ter bevordering van participatieve governancemethoden om de bodemgezondheid op regionaal en lokaal niveau in Europa te verbeteren.
 

humus call 2024.JPG


Het HuMUS-project wil belanghebbenden betrekken via een Quadruple Helix-benadering, waarbij boeren, ondernemers, consumentenorganisaties, NGO's, bodemdeskundigen, onderzoekers, academici, overheidsfunctionarissen en het grote publiek betrokken zijn. De oproep heeft tot doel 20 pilotprojecten te identificeren en te ondersteunen, met als missie een actieve deelname van minstens 300 belanghebbenden van de Quadruple Helix.
 

Deadline verlengd tot 5 april
Het totale budget voor de HuMUS call voor Proefprojecten is €600.000, met een maximale subsidie van €30.000 (forfaitair bedrag) per proefproject. De deadline voor het indienen van voorstellen is verlengd tot 05 april 2024.
Tot de verwachte resultaten van de call behoren de ondertekening van 13 Territoriale Beheersovereenkomsten binnen de HuMUS-partnergemeenschappen en de levering van bewijsmateriaal dat de succesvolle toepassing van de HuMUS-methodologie of een gelijkwaardige aanpak door de 20 geselecteerde proefprojecten aantoont.
Deelnemers aan de call krijgen niet alleen financiële steun, maar kunnen ook profiteren van technische ondersteuning door leden van het HuMUS-consortium. Dit omvat de mogelijkheid om deel te nemen aan een trainingsprogramma voor Soil Stewards, waarin de HuMUS-methodologie diepgaand wordt gepresenteerd. Voor meer informatie over deze en andere cascadefinancieringscall, zie de specifieke cascadefinancieringspagina op de ERRIN-website.


Meer informatie en aanvragen op de HuMUS-website: HuMUS Project Open Call (humus-project.eu)