logo
Hero image

Partners Smart Carbon Farming samen aan de slag in Lille

27

februari

Het nieuwe Interreg project ‘Smart Carbon Farming’ is van start! Het project richt zich op het bevorderen van carbon farming als een duurzame oplossing voor zowel boeren als het milieu. Op 12 en 13 februari ontmoetten de verschillende partners elkaar voor het eerst in Lille. Tijdens die startbijeenkomst draaide het om kennismaken met elkaar en ieders organisatie. Vervolgens is de missie van het project en de visie op carbon farming bepaald. De tweede dag zijn de werkpakketten uitgediept en activiteitenplannen gemaakt voor het komende jaar.
 

Smart Carbon_Maaike.png

Wat is carbon farming?

Carbon farming is een landbouwprincipe waarbij boeren koolstof in de grond vastleggen om Co2-emissies uit de lucht te halen. Deze aanpak, die planten in staat stelt te groeien door gebruik te maken van natuurlijke koolstofbronnen, zal het gebruik van meststoffen verminderen, de bodemgezondheid verbeteren en heeft een positief effect op het klimaat.

Echter, ondanks de veelbelovende voordelen, wordt carbon farming momenteel nog beperkt toegepast door boeren. Een gebrek aan ondersteuning, beleid en inzicht in nieuwe verdienmodellen  vormen hindernissen voor een bredere acceptatie.

 

Hulp voor boeren door innovatie

Het hoofddoel van het Interreg-project Smart Carbon Farming is om de overgang naar carbon farming voor boeren te vergemakkelijken. Dit wordt bereikt door de ontwikkeling en implementatie van innovatieve meetinstrumenten, waaronder grond-, drone- en satellietgegevens, evenals geavanceerde sensoren.

Er worden vijftien pilotprojecten uitgevoerd op diverse boerderijen in de partnerlanden, waarbij 50 boeren worden getraind in het praktisch toepassen van deze principes. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het analyseren van beleidsmiddelen op regionaal, nationaal en Europees niveau om de adoptie van carbon farming te stimuleren.

Ontwikkeling actieplan

Oost NL neemt een leidende rol in het ontwikkelen van een actieplan ter ondersteuning van regionaal en transnationaal beleid. Daarnaast heeft Oost NL een verbindende rol. Vier innovatieve regionale bedrijven, Farm On, Spatialise, Bioscope & Soil Valley Royal Eijkelkamp zijn aangesloten als associated partners.

Dankzij dit project draagt Oost NL bij aan de transitie naar een duurzamere en toekomstbestendige landbouwsector. Het bundelen van krachten op regionaal, nationaal en internationaal niveau, creëert een solide basis voor een innovatieve en duurzame toekomst in de landbouw.

Sterk netwerk

Oost NL is een van de partners. In totaal zijn er 11 deelnemende projectpartners uit 5 verschillende landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Ierland) en 4 aangesloten Oost-Nederlandse bedrijven. Het project Smart Carbon Farming wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg North-West Europe-programma. Provincies Gelderland en Overijssel zijn nauw betrokken en treden op als cofinancier.

Meer informatie? Neem contact op met Maaike Büchner (06 28 90 91 81) of Suradj Hiralal (06 28 35 88 30).