logo
Hero image

R&D-oproep ET technologiedomein trillingsdemping open

22

april

Ontwikkeling van optimale combinatie van passieve en actieve trillingsdemping

De tweede oproep voor de R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope (ET) voor hightech bedrijven is open. Doel van de regeling is om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren. En daarmee het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken. Deze oproep is voor het technologiedomein ‘trillingsdemping’. Bij deze openstelling is een subsidie van in totaal € 2.750.000 beschikbaar, gelijk verdeeld over twee uitdagingen binnen dit technologiedomein.

Beeld R&D-oproep ET technologiedomein trillingsdemping.PNG

Over het domein trillingsdemping

Om de waarnemingsgevoeligheid van de Einstein Telescope (ET) te kunnen bereiken, moet het grootste deel van het instrument gemaakt zijn van uiterst nauwkeurige componenten, drastisch geïsoleerd van alle storingsbronnen en in het bijzonder van seismische bewegingen. Alleen op die manier kan ruis dusdanig worden verminderd dat het mogelijk is zwaartekrachtgolven te meten. Binnen dit domein staat de ontwikkeling van geavanceerde trillingsisolatiesystemen voor de kern- en hulpoptiek van de Einstein Telescope centraal. De uitwerking van de twee uitdagingen is hier te vinden.

Wie komt in aanmerking voor de R&D-regeling?

De regeling staat open voor individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden (consortia). Consortia kunnen bestaan uit startups en MKB ondernemingen, grote bedrijven en kennisinstellingen. Specifiek wordt er nu gezocht naar partijen die aanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van geavanceerde trillingsisolatiesystemen voor de kern en hulpoptiek van de Einstein Telescope.

Programmamanager Jorg van der Meij (LIOF): “We adviseren bedrijven en kennisinstellingen die in dit specifieke domein actief zijn om contact met ons op te nemen. Een team van business developers staat klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen helpen bij de aanvraag en bij het vinden van een samenwerkingspartner. We kijken daarnaast ook naar de mogelijkheden van de technologie voor andere toepassingen.”

Aanvraagproces en timing

De oproep voor het technologiedomein trillingsdemping loopt tot en met 31 mei 2024 23.59 uur. De aanvraag kan ingediend worden via de website en deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingsgroep. Meer info over de R&D-regeling, het team van business developers en de technologiedomeinen is te vinden op https://einsteintelescopeforbusiness.nl/.
___________________________________________________________________

Einstein Telescope for business
De R&D-regeling is onderdeel van het Einstein Telescope valorisatieprogramma voor hightech bedrijven. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) LIOF voert landelijk de regie, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nikhef. Met drie servicepunten bij de ROM’s in Brabant (BOM), Zuid-Holland (InnovationQuarter) en Oost-Nederland (Oost NL) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia.