logo
Hero image

Rijk investeert in de regio Oost-Nederland: € 95 miljoen voor 4 nieuwe Regio Deals

13

februari

Regio Stedendriehoek, Regio Achterhoek, Regio Zwolle en Regio Veluwe ontvangen gezamenlijk 95 miljoen euro extra van het Rijk om flink te investeren voor een toekomstbestendig Oost-Nederland. Deze impuls komt via Regio Deals, waarbij Rijk en regio samenwerken aan het verbeteren van de woon- en werkomgeving. Elke regio telt mee. Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen deze deals eveneens financieel. Zo tellen de regio’s op naar een nog mooier (Oost-)Nederland.

Close up brug Deventer - rechten Oost NL.jpg

De aanvragen per regio zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, waterschappen en overheden. Die gezamenlijke aanpak  is de kracht van de Regio Deals. Doordat het Rijk en regionale partners mee investeren kunnen de regio’s blijven werken aan maatschappelijke oplossingen die niet alleen voor de regio, maar ook voor heel Nederland van belang zijn. De regio’s leggen verbindingen met elkaar en met andere partners om uitdagingen samen aan te gaan. Zij werken op thema’s ook over de regiogrenzen en werken samen met als doel een gezonde en duurzame toekomst voor (Oost-)Nederland.

Regio Zwolle stapt door
Het Rijk trekt 30 miljoen euro uit voor een nieuwe Regio Deal met Regio Zwolle. De Deal richt zich op de thema’s ‘toekomstbepalende bedrijven’, ‘de vitaliteit van kernen en een gezonde woon-, werk- en leefomgeving’ en ‘een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio’. Regiovoorzitter Peter Snijders: “Met de toekenning van onze aanvraag kunnen we verder aan de slag met de vraagstukken die er voor ons als regio en voor heel Nederland, toe doen.”

Regio Achterhoek loopt voorop
Regio Achterhoek krijgt 25 miljoen euro voor nieuwe Regio Deal. Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “We zien in de Achterhoek grote opgaven op ons afkomen die de komende jaren sneller onder druk zetten dan de rest van Nederland. De Achterhoek loopt niet alleen voorop in innovatie en samenwerken, ook in dubbele vergrijzing en ontgroening. Dat maakt een nieuwe Regio Deal niet alleen noodzakelijk, maar tegelijk ook een enorme kans om nieuw beleid voor heel Nederland hier in de Achterhoek tot stand te brengen.”

Regio Stedendriehoek maakt het waar
Regio Stedendriehoek ontvangt 20 miljoen euro. Regio Stedendriehoek staat voor de uitdaging om nu en in de toekomst een aantrekkelijke en leefbare regio te zijn voor al haar bewoners in de steden en dorpen, net als onze ondernemingen. Ze richten zich daarbij op de speerpunten duurzaam, divers en dichtbij. Burgemeester Ron König van Deventer is voorzitter van de Regio Stedendriehoek: "Wij zijn verheugd met dit goede nieuws. Met deze toekenning onderkent het kabinet het belang van de rol die de Regio Stedendriehoek vervult in grote, landelijke vraagstukken."

Regio Veluwe
Op en rondom de Veluwe liggen specifieke opgaven: verstedelijking, landbouwtransitie, het creëren van een toekomstbestendig buitengebied, duurzame mobiliteit en toekomstbestendige vakantieparken. Om die uitdagingen op te pakken investeert het Rijk 20 miljoen euro in de mooie groene Regio Veluwe.

In totaal ontvingen 22 Regio’s € 384,6 miljoen extra van het Rijk. Dit is de vijfde ronde Regio Deals; in vier eerdere ronden zijn in totaal al 44 Regio Deals van start gegaan. In de vijfde ronde zijn 29 voorstellen ingediend, waarvan 22 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later in 2024 zal – naar verwachting - een zesde ronde volgen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal 900 euro miljoen beschikbaar.

Over Think East Netherlands
Met ruim 30 partners is Think East Netherlands het platform in Oost-Nederland waar we met elkaar werken aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Samen doen we dat vanuit een gemeenschappelijke inovatieagenda. Onze focus ligt op vijf thema's: Digital Industry & Technology, Smart Energy, Smart Food Production, Prevention & Medtech and Circular. Think East Netherlands en doe met ons mee! www.thinkeast.nl