logo
Hero image

Scale-Up4Rehab: stap voorwaarts in digitalisering revalidatiesector

27

september

Om gelijke toegang tot revalidatiezorg te garanderen en de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa te bevorderen, wordt een nieuw 5-jarig project gelanceerd.

Scale-Up4Rehab zal een belangrijke stap voorwaarts zetten in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open virtuele revalidatie ‘kliniek’ te bouwen, waardoor bestaande virtuele revalidatietherapieën zullen worden opgeschaald. In vijf regionale pilots (NL/DE/IR/BE/LU), die als showcases fungeren, zullen revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie integreren in hun dagelijkse praktijk.

Remco Hoogendijk, Manager Projecten & Innovatie Sint Maartenskliniek (Nederland): “De toegang tot revalidatie is ongelijk, zowel tussen als binnen landen. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg en toegang tot toegewijde revalidatiezorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën vinden al plaats. Deze digitale toepassingen worden echter alleen in een lokale setting gebruikt en schaalvoordelen worden niet benut. Transnationale samenwerking is nodig om deze schaalvoordelen te bereiken en de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau te tillen.”

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de algehele efficiëntie en duurzaamheid van de gezondheidssystemen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen dat revalidatie nodig heeft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel.

Partners in het realiseren van gelijke toegang tot revalidatiezorg en het bevorderen van de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa zijn:

Revalidatieklinieken en universitaire medische centra:

Sint Maartenskliniek
Sint Mauritius Therapieklinik
Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation
Roessingh Research and Development
University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science
University College Cork Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies
Radboudumc, afdeling Revalidatie
UniKlinik RWTH Aachen
Universiteiten, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen:

Universiteit van Lille
Universiteit van Tilburg

Innovatienetwerken:

In4care
Health Valley Netherlands
Eurasanté
Daarnaast zullen we een groep geassocieerde organisaties opzetten die geïnteresseerd zijn om het project te volgen, waaronder:

Teeside University
XR4Rehab samenwerkingsnetwerk
EIT Health België-Nederland
Shift Medical