logo
Hero image

Start AiNed Learning Communities call 2024

01

maart

AiNed roept mkb op samen AI-kennis te vergroten en te behouden voor Nederland

De call for proposals AiNed Learning Communities 2024 is geopend. Met deze oproep nodigt AiNed Nederlandse ondernemingen (mkb) en maatschappelijke organisaties uit hun AI-kennis en kunde te vergroten. De aanpak van een Learning Community is gebaseerd op case based leren. Voor deze call is 28,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Toekenning vindt plaats in twee rondes.

 

AINED call communities.jpg

AI heeft als systeemtechnologie grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide werknemers en studenten. AiNed Learning Communities zijn strategische meerjarige samenwerkingen die een praktijkgerichte benadering bieden voor ondernemingen (mkb) en maatschappelijke organisaties om AI-kennis en kunde te vergroten en op onderwijsvlak samen te werken met dragers van AI-kennis.

Doel Learning Communities
Het doel van een Learning Community is om een hoogwaardige en diverse AI-talentpool van werknemers en studenten te creëren en te behouden, die in staat is om de kansen en uitdagingen van AI te benutten en aan te pakken. Een Learning Community vormt een kennisbooster voor AI, levert schaalbare resultaten en combineert praktische cases (met name uit het mkb) met kennisopbouw. Dit resulteert in meer AI-kennis en kunde onder werknemers en studenten en ontwikkelde leermodules die opschaling mogelijk maken.
 

Voor wie
Zowel ondernemingen en/of maatschappelijke organisaties als kennisinstellingen (van MBO t/m WO-niveau) kunnen deel uitmaken van een AiNed Learning Community. Binnen een community onderscheiden we de volgende rollen: kernpartners, team-leads en deelnemers aan de community (kennisontvangers en kennisverschaffers).

De AiNed Learning Communities call 2024 richt zich op vier specifieke toepassingsgebieden: (1) energie en duurzaamheid, (2) gezondheid en zorg, (3) mobiliteit, transport en logistiek en (4) technische industrie.
 

Brede missie
De beoogde impact van de AiNed Learning Communities sluit naadloos aan op de bredere missie van het Nationaal Groeifonds programma AiNed om Nederland te positioneren als een toonaangevende speler in verantwoorde AI-ontwikkeling en -toepassing. Door te investeren in onderzoek, innovatie en transitie om AI-gedreven oplossingen te ontwikkelen die positieve veranderingen mogelijk maken. Om zo samen te bouwen aan een duurzame en welvarende toekomst met AI.

Interesse?
Bezoek deze pagina voor meer informatie over de AiNed Learning Communities call 2024 en de bijbehorende voorwaarden en planning. Heb je interesse? Neem dan deel aan het webinar op 19 maart waarin deze call wordt toegelicht. Je kunt je hier binnenkort voor aanmelden, dus check vooral de website van AiNed.

De AiNed InnovatieLabs call 2024 is ook van start gegaan. Bekijk hier het nieuwsbericht en de pagina voor meer informatie over deze call for proposals.
 

Vragen? 
Heb je vragen over deze regeling, neem contact op met Chris Willemsen van Oost NL (chris.willemsen@oostnl.nl), programmamanager van de AI-hub Oost-Nederland