logo
Hero image

Subsidiekansen voor mkb-ondernemers in Oost-Nederland

08

maart

Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost 2021-2027 stelt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland. Wilt u duurzaam innoveren, uw innovatie testen of demonstreren? Dan is nu een goed moment om de subsidiemogelijkheden van EFRO Oost te ontdekken en te benutten.

efro subsisdie.JPG

Twee mogelijkheden voor innovatiesubsidies

Het beschikbare budget is verdeeld over twee subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren tot productontwikkeling, digitalisering, duurzaamheid en/of het testen en/of het demonstreren van innovaties.

Innovatieprojecten 
Deze regeling is voor marktgerichte innovaties binnen TRL-niveau 4-8. Ondernemers met een slim en duurzaam idee die willen samenwerken met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen. 
Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van bijna € 34 miljoen beschikbaar. 
U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is). Lees hier alle informatie over de regeling Innovatieprojecten.

Test- en demonstratiefaciliteiten
Deze regeling is voor het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen binnen TRL-niveau 6-8. Denk aan: innovaties die op lab-schaal zijn getest en gevalideerd en die u in de praktijk wilt demonstreren, activiteiten in proeftuinen met testmogelijkheden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd. Doel is te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. Samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio kunnen een aanvraag indienen. 
Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van €16,5 miljoen beschikbaar. 
U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 maart 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is). Lees hier alle informatie over de regeling Test- en Demonstratieprojecten.

Goed nieuws: verlaagde ondergrens

Om meer mkb’ers in aanmerking te laten komen voor  EFRO-subsidie is de ondergrens van de aanvragen verlaagd naar € 250.000. Daarnaast wordt de bovengrens van de subsidie verhoogd naar € 2.000.000. Het subsidiepercentage voor kennisinstellingen is verhoogd naar maximaal 50 procent. Daarmee is het gelijk aan dat van mkb-ondernemingen.

Procedure

Voor de regelingen die worden opengesteld, kunnen het hele jaar aanvragen ingediend worden. Een regeling sluit echter op het moment dat het beschikbare budget op is. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld (first come first serve). Een projectvoorstel wordt beoordeeld door de deskundigencommissie om in aanmerking te komen voor subsidie.

Ondersteuning
EFRO Oost staat klaar om met u te kijken naar de mogelijkheden en kansen van uw projectidee. Heeft u een idee voor een project en wilt u weten of het past binnen de subsidiemogelijkheden? Dien dan uw projectidee in of neem hier contact op met EFRO Oost.