logo
Hero image

Succesvolle bijeenkomst Think East Netherlands

04

oktober

Op 8 juni kwamen we als platform Think East Netherlands bij elkaar in de Gasfabriek in Deventer. Samen zijn we (nog) dichter bij elkaar gekomen, met focus op innovaties op de vijf thema’s van de Innovatie Agenda Oost-Nederland. Stadsdichter Jesse Laport inspireerde ons met zijn gedicht over innovatie in onze regio.

Vertegenwoordigers van de 30 partners van Th!nk East Netherlands werkten samen aan projectontwikkeling over de thema's Digital Industries & Economy, Smart Energy, Clean & Circular, Smart Food Production, Prevention & Medtech. Ook haalden we inspiratie op over AI en Human Capital.

Een plenair panelgesprek behandelde de strategische samenwerking tussen de EU en Nederland op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Dit gebaseerd op de aanbevelingen van het AWT rapport ‘Strategisch samenspel." Dank aan auteur Hamilcar Knops en Ineke Hoving van het Ministerie EZK. Anka Mulder, bestuursvoorzitter Saxion en raadslid AWTI, onderschrijft de aanbevelingen en benadrukte de rol van hogescholen en het regionaal MKB in het realiseren van Europese impact in de regio.
Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie Overijssel, benadrukt het belang van proactief en strategisch handelen in Brussel, met een agenda die aansluit op opgaven en ambities. Onze Innovatie Agenda beoogt precies dat. Helga Witjes, Gedeputeerde Economie Gelderland, noemt de impact die we kunnen bereiken door de juiste middelen in te zetten en het vertrouwen, partnerschap en samenwerking binnen Think East NL.

We hebben waardevolle inzichten opgedaan en nieuwe mogelijkheden verkend om samen de regio vooruit te helpen met innovatie. Samen staan we sterker en kunnen we een echte kennis- en innovatieversneller zijn! We make innovation work!