logo
Hero image

Vooraankondiging: call voor onderzoek naar elektrificatie in de industrie

14

december

TKI Energie en Industrie en NWO publiceren naar verwachting nog in december 2023 de KIC Missie Call ‘Flexibel vraagvermogen in elektrisch gedreven industriële processen’. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen een onderzoeksvoorstel indienen om sociaal en technologisch onderzoek te doen rondom flexibel vraagvermogen van elektrisch gedreven industriële processen.

topsector.JPG

Toelichting op de call

Deze call for proposals richt zich op onderzoek waarmee drempels voor het in gang zetten van de gewenste transitie binnen de procesindustrie kunnen worden weggenomen. De kennisvragen vereisen daarom een systeembenadering waarbij verschillende disciplines uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen noodzakelijk zijn voor inter-, intra- of transdisciplinair onderzoek. Mogelijk relevante disciplines zijn: procestechnologie, chemie, meet- en regeltechniek, natuurkunde, economie, rechten, planologie, gedragswetenschappen & HRM, organisatiesociologie, governance, politicologie, veiligheid, transitiewetenschappen en innovatiewetenschappen.

Call-procedure

De planning voor deze call for proposals bestaat uit drie fases:

  • het aanmelden van een initiatief;
  • het participeren in twee collaboratieve workshops;
  • het indienen van een volledige aanvraag.

In de eerste fase worden de initiatieven door beginnende consortia of individuen ingediend via de NWO-website en gepubliceerd. Deze initiatieven gelden als startpunt voor de collaboratieve workshops in de tweede fase. Het doel van deze workshops is het verbinden en combineren van ingediende initiatieven. In de derde fase worden de projectvoorstellen ingediend door de consortia die elkaar tijdens de workshops hebben gevonden.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Missie C

NWO en TKI Energie en Industrie hebben deze call over elektrificatie en flexibiliteit vanuit Missie C vormgegeven. Vanuit Missie C realiseert TKI Energie en Industrie samen met haar partners een duurzame en inclusieve industrie die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Zo formuleert Nederland de ambitie van een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende, concurrerende industrie, waar de emissie van broeikasgassen zo goed als nul is.

Meer info, kijk op de site van Topsector Energie: Vooraankondiging: call voor onderzoek naar elektrificatie in de industrie (topsectorenergie.nl)