logo

Circular Economy Office

Het Interreg North Sea project CEO - Circular Economy Office - zet zich in voor transformatie van de kantoormeubelsector naar een circulaire, innovatieve, kosten- en hulpbronnenefficiënte economie. Op dit moment staat deze sector bekend als een ‘take-make-dispose’ industrie. Elk jaar gooien we in de EU 10,5 miljoen ton kantoormeubilair weg, waarvan 80-90% eindigt in een brandoven of op een stortplaats. Tegelijkertijd verandert onze manier van werken snel en dat vereist modulariteit en aanpasbaarheid in meubeldesign.

Voor wie is CEO?

CEO, met zijn uitgebreide en innovatieve aanpak, positioneert de Noordzeeregio als een pionier in de circulariteitsbeweging en biedt voordelen die verder reiken dan milieu- en economische aspecten voor de hele regio. De partnersteden en -regio's van CEO spelen een cruciale rol in de transformatie van de sector naar circulariteit. De verschillende ervaringsniveaus van de projectpartners bieden een kans om verschillende lokale uitgangspunten aan te pakken, en door transnationale uitwisseling zullen alle partners sneller vooruitgang boeken naar een hoger niveau van circulariteit. De sector vereist ruimtelijke integratie die stedelijke en nationale grenzen overstijgt, met als doel de kringlopen van kantoormeubilair te sluiten.

Wat heeft CEO te bieden?


CEO wil een sterke regionale verbinding tot stand brengen die de vooruitgang van de sector naar een innovatieve, hulpbronefficiënte en circulaire economie versnelt. Door schaalbaarheid te bevorderen en modulariteit en aanpasbaarheid in het productontwerp te introduceren, wil het project de levenscyclus van producten verlengen en afval verminderen. CEO wil publieke en private belanghebbenden in de hele waardeketen aanmoedigen om te kiezen voor een circulaire economie en duurzame praktijken, producten en oplossingen te omarmen.

Door de ontwikkeling van zeven pilots zullen bestaande ideeën worden opgeschaald, innovatieve benaderingen worden getest en de duurzame transformatie en toepassing van de sector worden vergemakkelijkt. Dit omvat onder andere het verbeteren van het wettelijk kader om flexibiliteit, klimaatbescherming en het leggen van territoriale verbanden te waarborgen. 
Oost NL is de trekker van een pilot, waarbinnen we samen met projectpartner Enschede Textielstad gaan kijken naar het textielgebruik binnen kantoorinrichting, zowel op het gebied van meubelstoffering als tapijt en gordijnen.

Welke partners zijn betrokken?

CEO brengt 13 partners uit 6 landen samen. Het consortium wordt geleid door HiiCCE Hamburg Institute for Innovation, Climate Protection and Circular Economy GmbH. Gezamenlijk beschikken de consortiumpartners over uitgebreide kennis, expertise en invloed in de gehele waardeketen van kantoormeubilair in de Noordzeeregio.

Interesse om deel te nemen aan CEO?

Wil je deelnemen aan dit belangrijke project, zie je kansen of loop je tegen uitdagingen aan op het gebied van circulair kantoormeubilair/textiel? Neem contact op met Martijn Kerssen of Sylvia Snoeren en laten we samen de verandering in gang zetten!

Looptijd
2023-2025

Interreg North Sea logo 2023 CMYK_CEO_1783x721px (002)_0.png

Leadpartner

HiiCCE Hamburg Institute for Innovation, Climate Protection and Circular Economy GmbH

Contact

Martijn Kerssen
projectmanager Energy
+31 (0)6 108 069 76
martijn.kerssen@oostnl.nl


Sylvia Snoeren
projectmanager Circular
06 - 34 63 20 81
sylvia.snoeren@oostnl.nl