logo

European Digital Innovation Hub (EDIH)

Digitalisering van bedrijven blijft in toenemende mate belangrijker worden voor ondernemers. Het wordt echter steeds moeilijker voor elk bedrijf om voor zichzelf zicht te houden op welk type ontwikkelingen het meest urgent zijn, of de meeste kansen bieden. De publieke en semipublieke fieldlabs, proeftuinen en andere faciliteiten die zijn opgericht kunnen hier ondersteuning voor bieden, maar ook hier is het voor een ondernemer moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Doel & Toelichting

De EDIH geldt als centraal inlooppunt voor mkb-ondernemers in de maakindustrie, de health, en de agro om hen te helpen om de goede stappen te zetten in hun digitaliseringstransitie en om hier de juiste ondersteuning bij te vinden. Vanuit dit programma worden ‘innovatiemakelaars’ gefinancierd die bedrijven een digitaliserings-assessment aanbieden. Samen met de directie van mkb’ers neemt men in 2 * 2,5 uur de stand van zaken en de ambitie van het bedrijf door op 9 verschillende soorten bedrijfstransities, variërend van onderwerpen als de wijze van produceren, de producten, de business modellen, de interne beheersing, en meer.

Op basis van deze assessment worden gezamenlijk een aantal aandachtspunten geïdentificeerd die de meeste kansen bieden, of die het meest urgent zijn. Vervolgens begeleiden de innovatiemakelaars hen naar de beschikbare publieke faciliteiten, zoals fieldlabs, hogescholen, ontwikkelingsmaatschappijen, etc., die hen hierbij verder kunnen helpen. Bedrijven kunnen ondersteund worden in het vinden van de geschikte testfaciliteiten (‘test before invest’), zij kunnen financieringsadvies ontvangen, en zij kunnen gebruik maken van trainingen om hun personeel op te leiden om met de nieuwe digitale technologieën te leren werken. Al deze diensten zijn deels of geheel gesubsidieerd vanuit het programma om de drempel voor het gebruik verder te verlagen.  

Status

Het programma is formeel van start gegaan op 1 januari 2023. De eerste bedrijven hebben in samenwerking met de innovatiemakelaars hun digitale assessments afgerond en worden nu verder geholpen in de ondersteuning. Bedrijven die interesse hebben om hiermee verder geholpen te worden, kunnen een aanvraag te doen om in contact te komen met één van de innovatiemakelaars. Deze makelaars zullen hun in het gehele proces ondersteunen. Het project is gefinancierd voor de komende drie jaar vanuit Europa, het ministerie van Economische Zaken, en de provincies Gelderland en Overijssel. Bij een positief tussentijds resultaat zal dit worden verlengd naar een totale looptijd van 7 jaar. De ‘EDIH BOOST Robotics’ is de Oost-Nederlandse smaak op dit initiatief. In het midden, westen, zuiden en noorden van het land zijn ook EDIHs opgericht en er wordt naar landelijke samenwerking gezocht. In totaal zijn er in Europa ongeveer ~200 EDIHs opgericht en binnen Europa zoeken wij specifiek de samenwerking op met een aantal Europese regio’s, waaronder het Duitse Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, en het Belgische Vlaanderen.