logo

INDUSTR_I4.0

Het ‘kleinprojectenfonds’ INDUSTR_I4.0 gaat de digitale transitie binnen de maakindustrie in het volledige Nederlands-Duitse grensgebied versnellen. Het project richt zich daarbij niet op de koplopers, maar juist op de groep mkb-ondernemingen die daarop volgt: het peloton. De focus ligt op de adoptie en implementatie van digitale technologie om zo innovaties bij het mkb te versnellen. INDUSTR_I4.0 wordt ondersteund door het Interreg VI programma Duitsland-Nederland. Oost NL voert het project uit. Ondernemingen kunnen vanaf april 2024 subsidie aanvragen voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. In totaal is daarvoor 10 miljoen euro beschikbaar. INDUSTR_I4.0 loopt van 2024 tot en met 2027.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van de digitale transitie van de (maak)industrie/ industrie 4.0, ook wel Smart Industry genoemd. Maar we zijn er nog niet: Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat slechts 15% van de ondernemers in de grensregio gebruik maken van geavanceerde industrie 4.0-technologie en dat veel van deze technologie in isolement wordt ontwikkeld en nauwelijks aansluiting vindt bij andere digitale technologieën.

Waar een klein deel van het bedrijfsleven afgelopen jaren heeft geprofiteerd van de steunmaatregelen op het gebied van de digitale transitie, lijkt een groter deel moeite te hebben om de kansen van de digitale transitie te verzilveren: Het ‘peloton’ dreigt zo steeds verder achterop te raken bij de kopgroep en de aansluiting te verliezen.

Subsidie stelt mkb’ers in staat te innoveren

INDUSTR_I4.0 wil daar verandering in aanbrengen. Concreet door 80 grensoverschrijdende digitale innovatieprojecten en 80 haalbaarheidsstudies te realiseren. Met de focus op adoptie en implementatie van digitale technologie sluit het instrument aan op de doelgroep. Daarbij ligt de focus bijvoorbeeld niet op de ontwikkeling van een geheel nieuw AI-protocol, maar wel de toepassing van AI om bedrijfsprocessen verder te vernieuwen. De komende jaren ondersteunt INDUSTR_I4.0 ongeveer 200 ondernemers in de grensregio. Binnen de projecten is samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners een vereiste.

INDUSTR_I4.0_0.png

Het kleinprojectfonds INDUSTR_I4.0 wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het MWIKE NRW, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes-und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. INDUSTR_I4.0 wordt uitgevoerd door de volgende partners: NOM/TCNN, BOM, LIOF, Emsland  GmbH, FH Munster/TAFH, HS Niederrhein, WIR4/MCC en Oost NL.

Looptijd
2024 - 2027

Leadpartner

Oost NL

Contact

Erwin Altena
projectmanager Tech
+31 (06) 149 795 33
erwin.altena@oostnl.nl

Tom Cornelissen
senior projectmanager Tech
+31 (0)6 289 091 94
tom.cornelissen@oostnl.nl