logo

Manufacturing NextMaterials (MNM)

In 2024 is het project Manufacturing NextMaterials (MNM) van start gegaan, een ambitieus Europees initiatief gericht op het opschalen van prototypes naar testproductie van onderdelen en componenten met slimme en duurzame eigenschappen. Denk aan lichtgewichte auto-onderdelen en batterijmaterialen. Het doel is om zo'n 120 mkb-ondernemingen de nodige competenties te geven om de kloof tussen prototype en markt te overbruggen. Initiatiefnemer en leadpartner Oost NL werkt samen met verschillende Duitse en Nederlandse partners gedurende een looptijd van 4 jaar aan dit project.

MNM.jpg


Brug tussen prototyping en testproductie voor Material Technology
Het project MNM komt voort uit de noodzaak om mkb-ers in de materiaaltechnologie te ondersteunen. Vaak ondervinden deze bedrijven moeilijkheden bij het opschalen naar productie en het betreden van de markt, aangezien overheidssteun doorgaans stopt bij het stadium van prototypeontwikkeling. MNM richt zich op het aanpakken van deze barrières en biedt oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot productietechnieken, kwaliteitsgarantie en naleving van wettelijke eisen. Het project overbrugt zo de kloof tussen prototyping en testproductie. Dit stelt de maakindustrie in staat om snel en efficiënt te reageren op de groeiende vraag naar slimme en duurzame producten. Denk aan duurzame materialen voor lichtgewicht voertuigen of voor veilige en recyclebare batterijen die beter zijn voor milieu en mens. En ongezonde stoffen, zoals PFAS, vervangen.

Samenwerken aan de toekomst van de maakindustrie


Oost NL, NMWP.NRW en BOM zijn de kernpartners van het project. Samen met vijf kennisinstituten en CATO Composites, Application Centre van Saxion Hogeschool, Fraunhofer Innovation Platform van Universiteit Twente, Universiteit van Münster, Fraunhofer Institute for Battery Cell production en Rapid Technology Centre van Universiteit Duisburg-Essen werken ze aan drie zogenaamde Lighthouse-pilotprojecten.

In deze 'Lighthouse'-pilotprojecten werken Duitse en Nederlandse innovatiecentra samen om oplossingen te bieden voor drie belangrijke uitdagingen in de materiaaltechnologie. Uitdagingen op dit gebied liggen in het opzetten van een goede testproductie van composietmaterialen, het gebruik van 3D-printing om na de prototypefase te groeien, en de productietechnologie van slimme materialen, zoals die voor batterijen. Zo maken ze stappen in de opschaling van onderdelen en componenten uit de prototypefase naar marktklare producten.

De projecten bieden ondersteuning aan mkb-ers op zowel technisch als zakelijk vlak, met een focus op testproducties. De kennispartners richten zich op technische obstakels, terwijl de kernpartners zich concentreren op zakelijke aspecten. Samen creëren ze grensoverschrijdende faciliteiten voor testproducties van composieten, geavanceerde batterijproductie en ondersteuning voor 3D-printing. MNM draagt bij door een roadmap te bieden voor blijvende samenwerking tussen innovatiecentra.  Daarnaast worden workshops en trainingen georganiseerd om mkb-ers voor te bereiden op testproducties. Budget is gereserveerd voor het opzetten en uitvoeren van testproducties door mkb-ers, waarbij potentiële klanten en investeerders als waarnemers betrokken zijn.

MNM met logo.jpg

Looptijd
2024 - 2027

Leadpartner

Oost NL