logo

Smart Energy Hubs

Oost-Nederland is en blijft de demonstrator voor nieuwe technologie door de ontwikkeling van Smart Energy Hubs. Deze hubs sluiten aan bij de regionale opgave rond verduurzaming en lossen knelpunten op zoals (een dreigende) netcongestie. Tegelijkertijd zijn het demonstraties van nieuwe innovaties (zoals nieuwe generatie batterijen, warmtepompen, cv’s op waterstof, electrolysercomponenten, sensoren, AI en nieuwe generatie laadpalen) waarmee de opgave en/of de knelpunten worden aangepakt. Ze zijn een voorbeeld voor de Oost-Nederlandse aanpak op het gebied van geïntegreerde decentrale energiesystemen.