logo

Living lab voor Smart Energy Hubs

Wij geloven dat de transitie naar duurzame energie essentieel is voor de toekomst van onze planeet en economie. Energy hubs spelen een cruciale rol in deze transitie door lokale, hernieuwbare energiebronnen te integreren en te optimaliseren. Ons doel is om bij te dragen aan de verduurzaming van de economie en de maatschappij te voorzien van schone, betrouwbare en betaalbare energie.

Energy hubs spelen een cruciale rol in de transitie naar duurzame energie.

Oost-Nederland is de ideale proeftuin

Oost-Nederland heeft zich ontwikkeld tot een ideale proeftuin voor Smart Energy Hubs.  Er zijn ongeveer 50 bedrijventerreinen aangewezen als potentiële locaties voor deze hubs, wat de regio een leidende rol geeft in de nationale energietransitie.

Om onze visie te realiseren hebben we in Oost-Nederland een programma opgezet om Smart Energy Hubs te realiseren, de juiste randvoorwaarden te creëren en hiervan te leren.  We streven naar continue verbetering en innovatie door te leren van elke gerealiseerde energy hub. Onze werkwijze is gericht op realiseren, samenwerking en kennisdeling, zowel intern als met onze externe partners en stakeholders. 

Kern van onze aanpak is de inzet van hub-regisseurs die als bruggenbouwers fungeren om de ontwikkeling van de hubs te stimuleren.

Onze missie is het versnellen van de energietransitie door het ontwikkelen en implementeren van energy hubs, waarmee we duurzame, lokale energieoplossingen bieden die bijdragen aan de verduurzaming van de economie en het verbeteren van de energieonafhankelijkheid van gemeenschappen.

Concrete oplossingen

Als resultaat van onze inspanningen realiseren we energy hubs op 10 locaties in Oost-Nederland. Deze hubs zijn samenwerkingsverbanden die verschillende vormen van hernieuwbare energie samenbrengen, opslaan, converteren en distribueren, zoals zonne- en windenergie, om te voldoen aan de lokale energiebehoeften. Door deze hubs bieden we een concrete oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de promotie van duurzaamheid. Op basis hiervan zullen we de ontwikkeling van meer hubs in de regio aanjagen.

 

De provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL zijn de initiatiefnemers van het versnellingsprogramma Smart Energy Hubs.